V tomto článku bude uveden prostý obsah necenzurované knihy Doznívání I. a II. s tím, že na každém řádku, vedle názvu přednášky, bude uvedeno množství cenzurovaného obsahu (slova, věty, odstavce) případně textu navíc a pořadí přednášky v cenzurovaném vydání.

Cenzurované vydání má tři díly. Budeme tedy značit takto příklad: PG I.-15. (znamená Poselství Grálu díl první, přednáška číslo 15.) Podobně PG II.-15. a PG III.-15. Pokud půjde o knihu Napomenutí, tak bude napsáno Napomenutí.

 

Tabulka ještě není hotová. Průběžně se na textu pracuje a tabulka doplňuje. POZOR na některých mobilních zařízeních se tabulka nezobrazuje správně a celá.

 

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován

Zeleně je text v cenzurovaném vydání navíc

 Doznívání I.

Titulek a pořadí v necenzurovaném vydání  Množství cenzury Pořadí v cenzuře 
1. Svaté Slovo  22 vět a  48 slov  Napomenutí
2. V zemi soumraku  0  PG III.-1.
3. Jitro vzkříšení!  0  Napomenutí
4. Hloubal  5 vět  PG III.-2.
5. Dobrovolní mučedníci, náboženští fanatikové  0  PG III.-3.
6. Služebníci Boží  18 slov  PG III.-4.
7. Instinkt zvířat  9 slov / 5 slov  PG III.-5.
8. Přátelský polibek  7 slov  PG III.-6.
9. Žena pozdějšího stvoření  24 slov  PG I.-22.
10. Zkřivený nástroj  14 slov / 3 slova  PG III.-7.
11. Všechno mrtvé ve stvoření má být vzkříšeno, aby se soudilo!  0 / 4 slova  PG I.-26
12. Dítě  8 slov  PG III.-8.
13. Úkol lidského ženství  32 slov  PG III.-9.
14. Říše tisíce let  5 odstavců, 5 vět a 11 slov / 4 slova  PG I.-28.
15. Nutné vyrovnání  celá přednáška    Není  
16. Ježíš a Imanuel  celá přednáška    Není  
17. Vánoce!  celá přednáška    Není  
18. Všudypřítomnost!  10 odstavců !  PG III.-10.
19. Kristus řekl..!  5 slov  PG III.-11.
20. Odevzdanost  54 slov  PG I.-23.
21. Jemnohmotné trnité křoví  0  Napomenutí
22. Lenost ducha  40 slov  PG I.-24.
23. „Pohyb“ - zákon stvoření  13 vět a 15 slov  PG III.-12.
24. Pozemské tělo  100 slov  PG III.-13.
25. Temperament  2 slova  PG III.-15.
26. Hleď, člověče, jak máš kráčet tímto stvořením, aby osudová...  73 slov  PG III.-16.
27. Hvězda betlémská  67 slov / 1 slovo  PG I.-14.
28. Nový zákon  137 slov / 4 slova  PG III.-17.
29. Kastovnictví, uspořádání společnosti  7 vět a 2 slova  Napomenutí
30. Povinnost a věrnost  28 slov  PG III.-18.
31. Usilujte o přesvědčení!  80 slov / 1 slovo  Napomenutí
32. Krása národů  3 odstavce a 2 věty  PG III.-19.
33. Jaký jsi, člověče!  117 slov  Napomenutí
34. Dokonáno jest!  45 slov / 3 slova  PG III.-20.
35. Nech v sobě, člověče, povstat Velikonoce!  90 slov  Napomenutí
36. Na hrubohmotné hranici  12 vět a 4 slova  PG III.-21.
37. Pozemský člověk před svým Bohem  10 slov  PG I.-25.
38. Poznávání Boha  68 slov  PG III.-22.
39. Bytostné  43 slov / 10 slov  PG III.-24.
40. Kdo nyní nechce znát moje Slovo kvůli něčemu jinému, toho...  23 odstavců ! a 18 slov  PG III.-23.
41. Malí bytostní  1 slovo / 2 slova  PG III.-25.
42. V hrubohmotné dílně bytostných  11 slov  PG III.-26.
43. Duše putuje... 0  PG III.-27.
44. Žena a muž 4 odstavce a 4 věty / 3 odstavce  PG III.-28.
45. Pokřivené duše 3 odstavce, 1 věta / 1 věta PG III.-29.
46. Duchovní vůdce člověka 14 odstavců PG III.-30.
47. Světlá vlákna nad vámi! 17 slov / 1 věta PG III.-31.
48. Varovně zní vánoční tóny vesmírem celá přednáška   Není  
49. Prakrálovna 20 odstavců, 4 věty / 38 slov PG III.-32.
50. Koloběh záření 86 slov PG III.-33.
51. Straňte se farizejů! 5 odstavců a 3 věty PG III.-34.
52. Posedlý 11 slov PG III.-35.
53. Proste, pak vám bude dáno! 30 slov / 3 slova PG III.-36.
54. Dík 50 slov PG III.-37.
55. Zklamání   Napomenutí
56. A když se lidstvo zeptá...   Napomenutí
57. Budiž Světlo! 1 odstavec a 17 slov / 1 věta  PG III.-38.
58. Já posílám vás! celá přednáška   Není  
59. Velikonoce 1934   Napomenutí
60. Bezbytostné 8 odstavců PG III.-39.
61. Jak Poselství přijímat 1 věta PG III.-63.

==

Doznívání II.

Titulek a pořadí v necenzurovaném vydání  Množství cenzury  Pořadí v cenzuře 
1. Brána se otevírá! celá přednáška   Není  
2. Rána celá přednáška   Není  
3. Všemoudrost 14 vět a 47 slov PG III.-46.
4. Lidské slovo celá přednáška   Není  
5. Nový Rok 1935 celá přednáška   Není  
6. Pohleď co ti prospívá! 3 věty PG III.-45.
7. Duchovní úrovně I 2 odstavce, 4 věty, 16 slov / 2 odstavec PG III.-56.
8. Věřící ze zvyku 16 vět a 52 slov PG III.-44.
9. Zachraňující touha   Napomenutí
10. Duchovní úrovně II 1 věta a 13 slov PG III.-57.
11. Velká očista   Napomenutí
12. Duchovní úrovně III   PG III.-58.
13. Duchovní úrovně IV   PG III.-59.
14. Velikonoce 1935 celá přednáška   Není  
15. Duchovní úrovně V   PG III.-60.
16. Duchovní úrovně VI   PG III.-61.
17. Duchovní úrovně VII   PG III.-62.
18. K 30. květnu 1935 (Oběť) celá přednáška   Není  
19. Strážkyně plamene   PG III.-49.
20. Moc řeči   Napomenutí
21. Živoucí Slovo (Letnice 1935)   Napomenutí
22. Smysl pro rodinu   PG III.-42.
23. Útulný domov   PG III.-43.
24. Plamen učedníků   Napomenutí
25. Slabé pohlaví   PG III.-47.
26. Zbořený most   PG III.-48.
27. Stvoření - přehled   PG III.-50.
28. Duchovní zárodky   PG III.-53.
29. Bytostné zárodky   PG III.-54.
30. Připravovatel cesty   Napomenutí
31. Když je nouze nejvyšší, je vám Boží pomoc nejbližší!  23 vět a 7 slov Napomenutí
32. Očisťující plamenné snopy   Napomenutí
33. Propast vlastních přání   Napomenutí
34. Duše   PG III.-51.
35. Příroda   PG III.-52.
36. Kruh bytostného   PG III.-55
37. Neupadněte v pokušení   PG III.-41.
38. Vánoce   PG III.-40.