V tomto článku bude uveden prostý obsah necenzurované knihy Poselství Grálu s tím, že na každém řádku, vedle názvu přednášky, bude uvedeno množství cenzurovaného obsahu (slova, věty, odstavce) případně textu navíc a v posledním sloupci pořadí přednášky v cenzurovaném vydání.

Cenzurované vydání má tři díly. Budeme tedy značit takto příklad: PG I.-15. (znamená Poselství Grálu díl první, přednáška číslo 15.) Podobně PG II.-15. a PG III.-15. Pokud půjde o knihu Napomenutí, tak bude napsáno Napomenutí.

POZOR na některých mobilních zařízeních se tabulka nezobrazuje správně a celá.

 

Text označen žlutě je Hnutím Grálu cenzurován.

Zeleně je text v cenzurovaném vydání navíc

Titulek a pořadí v necenzurovaném vydání Množství cenzury Pořadí v cenzuře
K doprovodu!  0  PG I.-0
1. Co hledáte?  0  PG I.-1.
2. Probuďte se!  2 věty a 3 slova  PG I.-5.
3. Mlčení  0  PG I.-6.
4. Vzestup  5 slov  PG I.-7.
5. Zodpovědnost  1 věta navíc  PG II.-1.
6. Osud  12 slov / 1 věta navíc  PG II.-2.
7. Stvoření člověka  2 věty+3 odstavce z   Gralsblatter navíc  PG II.-3.
8. Člověk ve stvoření  3 věty a 13 slov / 5 slov  PG II.-4.
9. Dědičný hřích  1 slovo / 1 věta navíc  PG II.-5.
10. Syn Boží a Syn Člověka  celá přednáška   Není  
11. Bůh  10 vět a 30 slov / 1 věta   a 12 slov navíc  PG II.-6.
12. Vnitřní hlas  12 slov / 2 slova navíc  PG II.-7.
13. Náboženství lásky  0  PG II.-8.
14. Vykupitel  64 slov / 6 slov navíc  PG II.-9.
15. Tajemství zrození  24 slov / 13 slov navíc  PG II.-10.
16. Lze doporučit okultní školení?  21 slov  PG II.-11.
17. Spiritismus  12 slov / 4 slova navíc  PG II.-12.
18. Připoutaný k zemi  3 slova / 5 slov navíc  PG II.-13.
19. Je pohlavní zdrženlivost nutná nebo ji lze doporučit?  0  PG II.-14.
20. Poslední soud  12 vět a 48 slov / 4 slova  PG I.-13. (Svět)
21. Boj  5 slov / 3 slova navíc  PG I.-15.
22. Myšlenkové formy  7 slov  PG II.-15.
23. Mravnost  9 slov / 3 slova navíc  PG I.-4.
24. Bdi a modli se!  6 slov / 2 slova navíc  PG II.-16.
25. Manželství  40 slov / 2 slova navíc  PG II.-17.
26. Právo dítěte k rodičům  0 / 4 slova navíc  PG II.-18.
27. Modlitba  1 odstavec a 2 slova  PG II.-19.
28. Otčenáš  45 slov  PG II.-20.
29. Uctívání Boha  141 slov / 10 slov navíc  PG II.-21.
30. Člověk a jeho svobodná vůle  6 vět a 51 slov  PG II.-22.
31. Moderní duchověda  61 slov / 5 slov navíc  PG I.-16.
32. Falešné cesty  5 slov / 5 slov navíc  PG I.-17.
33. Ideální lidé  2 věty  PG II.-23.
34. Uvalte na něho všechnu vinu  18 slov / 1 slovo navíc  PG II.-24.
35. Zločin hypnózy  11 slov / 2 slova navíc  PG II.-25.
36. Astrologie  26 slov / 31 slov navíc  PG II.-26.
37. Symbolika v lidském osudu  9 slov  PG II.-27.
38. Víra  1 slovo  PG II.-28.
39. Pozemský majetek  0  PG II.-29.
40. Smrt  16 slov / 1 slovo navíc  PG II.-30.
41. Zesnulý  14 vět a 8 slov / 1 slovo  PG II.-31.
42. Zázrak  0  PG II.-32.
43. Křest  3 věty  PG II.-33.
44. Svatý Grál  2 odstavce a 78 slov /3   odstavce a 7 slov navíc  PG II.-34.
45. Tajemství Lucifera  56 slov / 18 slov navíc  PG II.-35.
46. Oblasti temnoty a zavržení  3 slova  PG II.-36.
47. Oblasti Světla a ráj  0  PG II.-37.
48. Světové dění  12 vět a 40 slov / 21 slov  PG II.-38.
49. Rozdíl v původu mezi člověkem a zvířetem  5 slov / 1 slovo navíc  PG II.-39.
50. Odloučení mezi lidstvem a vědou  1 slovo  PG II.-40.
51. Duch  16 slov / 2 věty navíc  PG II.-41.
52. Vývoj stvoření  91 slov / 1 odstavec a 8 slov  PG II.-42. 
53. Já jsem Pán, tvůj Bůh!  33 slov / 1 slovo  PG II.-43.
54. Neposkvrněné početí a narození Syna Božího  14 slov / 25 slov navíc  PG II.-44.
55. Smrt Syna Božího na kříži a poslední večeře  11 slov  PG II.-45.
56. Sestup z kříže  65 slov  PG II.-46.
57. To je mé tělo! To je má krev!  0 / 12 slov navíc  PG II.-47.
58. Vzkříšení pozemského těla Kristova  6 slov  PG II.-48.
59. Lidské smýšlení a Boží vůle v zákoně vzájemného působení  0  PG II.-49.
60. Syn Člověka  40 slov  PG II.-50.
61. Omyly  45 slov / 1 slovo  PG I.-20.
62. Pohlavní síla ve svém významu k duchovnímu vzestupu  33 slov / 13 slov  PG II.-51.
63. Já jsem vzkříšení a život. Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mne!  23 slov / 12 odstavců !  PG II.-52.
64. Co dnes odděluje tak mnoho lidí od Světla?  35 slov  PG I.-18.
65. Výkřik po vůdci  21 slov  PG I.-2.
66. Hrubohmotnost, jemnohmotnost, vyzařování, prostor a čas  31 slov / 2 slova  PG II.-53.
67. Omyl jasnovidnosti  19 slov / 5 slov  PG II.-54.
68. Druhy jasnovidnosti  14 slov / 68 slov  PG II.-55.
69. V říši démonů a fantomů  30 slov / 4 slova  PG II.-56.
70. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava  11 vět  PG II.-57.
71. Léčivý magnetismus  19 slov / 1 slovo  PG II.-58.
72. Žijte přítomností!  0  PG II.-59.
73. Velká kometa  6 slov  PG I.-30.
74. Co má člověk dělat, aby mohl vejít do říše Boží?  9 slov / 1 slovo  PG II.-60.
75. Vidíš třísku v oku bratra svého a trámu v oku svém nedbáš  2 slova  PG II.-61.
76. Boj v přírodě  34 slov / 3 slova  PG II.-62.
77. Vylití Ducha Svatého  14 slov / 3 slova  PG II.-63.
78. Pohlaví  229 slov ! 28 slov  PG II.-64.
79. Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?  57 slov  PG II.-65.
80. Bylo jednou..!  44 slov / 11 slov  PG I.-19. (Tenkrát)
81. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí!  39 vět, 73 slov ! 12 slov  PG II.-66.
82. Bohové – Olymp – Walhalla  49 slov / 15 slov  PG II.-67.
83. Povolaní  celá přednáška    Není  
84. Lidský tvor  12 vět, 36 slov / 9 slov  PG II.-68.
85. A tisíc let jest jako jeden den!  37 slov  PG II.-69.
86. Cit  51 slov / 2 slova  PG II.-70.
87. Světový učitel  11 slov / 1 slovo  PG I.-31.
88. Cizinec  15 slov / 18 slov  PG I.-32.
89. Poslední slovo  19 vět, 26 slov / 1 slovo  PG I.-29 (Nutné slovo)
90. Antikrist  91 slov / 3 slova  PG I.-3.
91. A vyplnilo se..!  celá přednáška    Není  
Závěrečné slovo  celá přednáška    Není  
Život  11 slov / 18 slov  PG II.-71.