Apoštol Vollmann a jeho rozumové bludy

 

 

Zaobírali jsme v diskuzi otázkou kastovnictví a objevil jsem zajímavé věci a proto tento článek.

Četl jsem nějaké pojednání od Herberta Vollmanna z roku 1970 z brožury Svět, jaký by mohl být, kterou šíří Hnutí Grálu. Ale nějak se mi to nepozdáva.


Nebudu opisovat celou přednášku, jen to podstatné, je to kapitola s názvem Pohled do budoucnosti:

"Proto na zemi museli povolaní vedoucí nejprve provést rozdělení zařazením do určitých skupin, které nazýváme kruhy.
Směrodatnými zde nemohly být pozemek či půda nebo peníze a majetek, jak tomu často bylo dříve. Zařazení nemělo též nic společného s duchovní zralostí, nýbrž muselo k němu být použito vnějšího pozemského znaku, jaký se vyskytuje u všech lidí a je rozhodující pro vzájemné chování v denním styku: druh povahy a vzdělání člověka, jež se projevují v jeho vystupování...

...Vedoucí se starali o to, aby podle tohoto znaku přišel každý do prostředí pro něj vhodného, kde jedině může vzniknout společné zachvívání se, aby člověk, který cítí jasněji, nebyl zraňován hrubším chováním jiného člověka."
 
Herbert Vollmann


(on to píše v takovém tvaru, jako že jsme se přenesli do budoucnosti v nové zemi... a tam se to odehrává)


Před tím, než se Vollmann dostal k těmto slovům, tak tam popisuje zákon přitažlivosti stejnorodého, jak funguje na onom světě, jak se duše hned dostane mezi sobě rovné.

Nechápu tedy, proč na zemi chtěl tento zákon uskutečnit nikoli na základě duchovní zralosti, ale na základě vzdělání, tedy rozumového poznání (když ale vezmu v úvahu, že Vollmann měl největší podíl na cenzuře Poselství Grálu, tak se není čemu divit).

Přičemž v posledním odstavci píše - aby člověk, který cítí jasněji, nebyl zraňován hrubším chováním jiného člověka.


Píše o lidech, kteří cítí jasně, aby nebyli zraňování, jestliže někdo cítí jasně, tak je to souznačné s větší vnitřní čistotou a nikoli se vzděláním přece.

Vypadá to, že si ten závěr Vollmann vyvodil podle této věty Abdrushinovy:
 
"Všichni staří národové prováděli rozdělení různých společenských stavů nebo tříd vzdělání, poněvadž poznali tuto nutnost, ač nevědomě, přece mnohem lépe než dnes." (z přednášky 29. Kastovnictví, společenský řád)

 

Tato věta při povrchním přečtení může vyvolat dojem, že nutno lidi rozdělit podle tříd vzdělání.
 
"Všichni staří národové prováděli rozdělení různých společenských stavů nebo tříd vzdělání, poněvadž poznali tuto nutnost, ač nevědomě, přece mnohem lépe než dnes."


Pokud ale čteme bedlivě, tak Abdrushin v onom souvětí v první větě píše o tom jak to prováděli lidé kdysi:

Všichni staří národové prováděli rozdělení různých společenských stavů nebo tříd vzdělání...

... dále pokračuje, že poznali nutnost roztřídění sice lépe, než je tomu dnes. Ale neříká, že to poznali správně, říká jen, že to poznali lépe než dnes. (tedy tu nutnost roztřídění... ne roztřídění podle vzdělání)


To, že to nebylo správně potvrzuje Abdrushin právě v prvních větách:

Tento zákon byl vyciťován všemi lidmi. Co však je v něm vyššího než čistě hrubohmotné vědění, co přímo a těsně nesouvisí s pozemskou výdělečnou možností, to bylo pozorováno příliš povrchně a považováno za vedlejší. Tím nebylo také nikdy poznáno to nejdůležitější pro vybudování základů harmonicky vzestupného pozemského života.
 
 
V jiné přednášce píše Abdrushin:

V nitru opovrženíhodní lidé nemohli by požívat pozemských poct a spravovati úřady, protože rozumové vědění samo o sobě nesmí opravňovat k vykonávání úřadu!


Proto jsou v cenzurovaném Poselství Grálu naprosté nesmysly, které tam nemohl napsat Abdrushin

viz článekNové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou