67. Zkušební kámen okultismu

OTÁZKA: Abdruschin v principu neodmítá spiritismus a okultní události, nýbrž jen nynější způsob provádění. Existuje tedy nějaký zkušební kámen, na kterém se může poznat, který z mnoha kruhů sleduje správnou cestu a také má určitou výši?

ODPOVĚĎ: Ten samozřejmě existuje, avšak pro člověka vždy jen až do zcela určitého stupně. Dnes je ještě všechno zmateno a faleš hnízdí téměř v každém kruhu. Proto nedávám také v tomto žádnou radu. Avšak od prvních dnů soudu je to jedině Slovo Syna Člověka a on sám. Kruhy, které poznají Slovo, jsou na správné cestě na tomto i onom světě, v tom není žádný rozdíl a platí to pro všechny. A jasnovidci, kteří poznají Syna Člověka, mají čisté schopnosti. Na něm a kolem něho budou smět vidět věci, které žádný druhý kolem sebe mít nemůže, protože předstírání právě těchto vysokých znamení je zcela nemožné! A tím nemohou jít v poznání také nakonec bludně. Pro takové však, kteří nejsou čistého srdce, je také schopnost jasnozření zbytečná a zhoubná.

Mnozí, kteří se nyní domnívají, že jsou čistého srdce, jimi vůbec nejsou, nýbrž žijí ve falešné pokoře vnitřně bezstarostně. Také mezi nimi přinese to pak současně třídění. Hledající lidé mohou však být zcela klidní, protože v posledním okamžiku nejvyššího nebezpečí a nouze je podstrčení falešného Syna Člověka zcela nemožné, poněvadž by tomuto nebyla dána síla skutečně pomoci. Mohl by přinést také jen lidskou chytrost, ne však Boží moudrost, která je přidělena pravému Synu Člověka. —