66. Lorber

OTÁZKA: Co říká Abdruschin o Lorberovi?

ODPOVĚĎ: Jeho díla jsem nikdy nečetl, avšak vím, že měl být připravovatelem cesty pro nositele Pravdy. I když se on osobně zcela postavil do služeb tohoto úkolu, tak usilují však nyní stoupenci tento zčásti radostně splněný úkol zničit. On chtěl přivést hledající lidi vstříc nositeli Pravdy, avšak ne být sám nositelem Pravdy. Mnoho jeho stoupenců však zavírá své oči i uši všemu ostatnímu a pokládají to, co přinesl, za nejvyšší, takže samotné poselství nositele Pravdy budou hodnotit níže. Podkopávají tím Lorberovo poslání a jeho chtění.

Takové dění není však nové, nýbrž nachází se dnes všude, ať už se jedná o Bahai nebo antroposofii a všechna ostatní hnutí v malém nebo velkém stylu, takže pro mnohé by bylo lépe, kdyby nepřišli žádní předchůdci. Naštěstí je tak mnoho přicházejících událostí dosti silných, aby i takové nebezpečné poblouznění odplavily pryč a při tom odkryly Pravdu.

Předchůdci mohou mluvit co nejzřetelněji, avšak stoupenci hledají vždy v zaslepení falešný výklad a vzpurně přehlížejí nejjasnější poukazy. Jsou nevyléčitelní ve své neschopnosti jednoduše přijmout něco nezměněné, jaké to je. Stále se pokouší podávat výklady a vysvětlení, ve kterých mohou nechat dát spatřit své vlastní světlo! Avšak tak mnohému bude snad možné ještě pomoci skrze včas v nouzi nastoupené poznání. —