68. Souboj

OTÁZKA: Jak se staví Abdruschin k souboji?

ODPOVĚĎ: Zvláštní otázka. Kdo se snaží jen poněkud pochopit jedině směrodatné Boží zákony, bude vědět, že každý souboj je nejen dětinský, protože bylo dáno přece dost příležitostí si všimnout, že v mnohých soubojích při tom zahynuli nebo utrpěli újmu na těle právě hodnotnější lidé, nýbrž je bezpodmínečně zločinem. Před touto skutečností nepomůže dokonce ani ten nejtřpytivější pláštík. Přímo směšně působí vnější vznešeně udržovaná forma této záležitosti, která by skutečně byla hodna lepší věci. Všichni účastníci zatěžují se při tom duchovně více nebo méně silnou vinou, od které se nebudou moci lehce oprostit. Kromě toho ponesou a musí vykoupit ještě také důsledky všech škod a bolestí duší pozůstalých.

Je to znamení nápadné vnitřní pustoty a prázdnoty tam, kde mohou dozrát takové výstřelky společenských pojmů, které žádné straně nemohou přinést uspokojivé řešení a o jejichž otevřené, dětinské maškarádě velice se blížící nesmyslnosti musí mít každý vnitřně vážný člověk ihned jasno. Aby se však ukázala mužnost a odvaha, je třeba mnohem více než jen několik hodin vnější vyrovnanosti. Pro to nabízí pozemský život zcela jiné příležitosti, kterých se však právě takoví zdánliví hrdinové velmi často obávají a ne zřídka před nimi zbaběle prchají. Jsou to povinnosti vůči svým bližním, vůbec nemluvě o neúprosných povinnostech vůči svému Stvořiteli. Nuže, oni všichni mají za tyto tak křiklavá provinění již svou mzdu a přijmou ji v budoucnu také nezkráceně. —

Zvláštní společenské názory nemohou nikdy otřást světovými zákony. Kdo se nechá učinit hříčkou takových názorů a obyčejů, zasypává v sobě také pravé jádro a jemu nemůže být v tomto dost dobře pomoženo. Až jednou z toho konečně procitne, bude pro něj pak již pozdě. Chorobný pojem cti ve smyslu souboje není v pravém světle ničím jiným než jen částí sebeoslavování, které by rádo chtělo z tvora učinit Stvořitele a místo služebníkem se snaží být pánem. To vytváří karikaturu, jako všechno nezdravé, nepřirozené. Pád je tím samozřejmě o to hlubší. —