6. Nevěřící kazatelé

OTÁZKA:
a) Jak je to s kazateli, kteří svůj úřad považují jen za zaměstnání za účelem obživy a nevěří skutečně všemu, co učí?
b) Má Večeře Páně podávaná skrze takové lidi také účinek?

ODPOVĚĎ:
a) Vzájemná působení (viz. přednášky Osud a Tajemství zrození) se neptají po pozemských úřadech a hodnostech, nýbrž dávají každému, co jeho jest. Tím jsou všechny takovéto otázky vyřešeny.
b) Účinek Večeře Páně řídí se hlavně podle vnitřního života příjemce. Je-li tento postaven v tom správně, obdrží svému stanovisku odpovídající sílu, i když je Večeře Páně podávaná takovouto rukou. Když Kristus při všem obzvlášť zdůrazňoval: „Stane se ti, jak jsi uvěřil!“, tak tím vždy zřetelně poukazoval na zákon vzájemného působení. Každý může obdržet jen to, na co je naladěn, nic jiného. Ať už to jsou duchovní nebo tělesné síly. Jinak by přece snadno vnikla nespravedlnost do svatých zákonů stvoření. A to není možné.