7. Léčení

OTÁZKA: Jak probíhá léčení v domě Grálu?

ODPOVĚĎ: Skrze pokládání rukou proudí nová životní síla do nemocného. Kristova slova: „Stane se ti, jak jsi uvěřil!“ jsou také zde klíčem k ději. Úspěch se řídí zcela podle hodnoty člověka, to znamená, jak dalece je hoden, aby nastalo uzdravení, nebo jinými slovy dnešní doby: Jak je skutečně vnitřně nastaven, ne snad, jak on si to předstírá. V této míře, ne více a ne méně, obdrží své uzdravení!

Také to se formuje zcela ve vzájemném působení neochvějných zákonů ve stvoření: Kdo je vnitřně obrácen k temnotám, nemůže do sebe přijmout sílu Světla k uzdravení, a kdo nechce, tomu nemůže být uzdravení vnuceno. Síla Světla povolaného prostředníka plyne pak od něj pryč. Přesně jako v evangeliu. Sám Kristus nebyl schopen do království nebeského přivést nikoho, kdo by nepřijal jeho evangelium, to znamená, kdo podle něj nežije.

Vroucné přání po uzdravení je ovšem také stanoviskem, které vede k přijetí a účinku síly Světla.