5. Zodpovědnost soudců

OTÁZKA: Je soudce duchovně oproštěn od zodpovědnosti, když ve službě ze ctižádosti vyvíjí přílišnou horlivost a to, co je všeobecně chápáno jako lidskost, postaví stranou v přesvědčení, že tím plní své povinnosti?

ODPOVĚĎ: Takovému by bylo lépe nikdy se nenarodit. Ochranná stěna „služby a povinnosti“ bude odstraněna s pozemským odloučením. Za všechna svá rozhodnutí a činy je jako každý jiný člověk čistě osobně zodpovědný. Pozemsky falešně řízené přesvědčení na tom nic nemění. To je schopno oklamat jen jeho samotného. Záleží vždy na tom, jak vykonává svůj úřad. Za základ musí vzít lásku; neboť jen v pravé lásce spočívá spravedlnost.