Léčivý magnetizmus
 
 
 
Jan Nedomanský
 

05 -Vlny výchvěvůJemnohmotné magnetické vlny výchvěvů lidského osobního působení vytvářejí určitá skupenství, mající různé tvary a směr výšlehů. Tak ku příkladu ty, které vychvívají z očí, tvoří kužel, letící do nekonečna. Mozkové výchvěvy mají dva tvary. Ty, které vydává přední mozek

jsou zvlněny do půlkruhu a ty, které vychvívá zadní mozek, jsou spirálové. Výchvěvy funkce jazyka, spolutvůrce hlásek, jsou různé plamenné tvary. Krk vychvívá kruhovitě. Uši mají vý­chvěvy boltcovité atd. Obraz č. 3.

Podle toho se řídí i tvar a funkce určitého orgánu, případně jeho dosah působení. Formy

vyzáření výchvěvů jsou současně formou tvarů. Zákonitost formování dává čis­tota. Láska skýtá všemu vyzáření náplň, žhavost a život. Vůle určuje druh a směr působení.

Tak na projevu vyzáření jsou automaticky účastna všechna tři hlavní ohniska bytí, bez přímého vědomí člověka. V tom je základ vyzařování a veškerého bytí vůbec.

​Trojnou jednotu má v sobě všechno, co existuje, od nejmenších atomů až k vesmírným mocným tělesům a celým nekonečným sférám stvoření.

A to je život, jemuž říkáme nevědomý. Oč působivější a ještě větší zjevující krásu musí být vyzáření vědomých bytostí, jež mají rozzářeny tři základní ohniska bytí přímým a vědomým spojením s výšinami?

U lidského ducha jsou to ona vyzáření, která vytvářejí osobní magnetické silokřivky, proudy osobního ovzduší a věnce záření. Též nádherné, při špatné vůli však značně ošklivé myšlenkové a citové útvary, které mají vlastní život a značné trvání.

Člověk dobré vůle, který svými dlouho trvajícími city lásky formuje a vlévá život dob­rodějným bytostem, které zplozuje, je spolutvůrcem živé a působivé krásy nadzemských jem­nohmotných úrovní nebo při špatné vůli spolutvůrcem šerých oblastí pitvorných zplozenců a pokušitelů. Jaká je proto zodpovědnost člověka za to, co cítí, co myslí i co dělá!

Vědění o záření je klíčem k poznání pravdivého skutečna. Holého, nezakrytého pře­tvářkou nebo falešným domněním lépe vědění. Takový jsi, člověče, jaký jsi ve svém vyzáření! Ne jakým se domníváš býti. Tvoje cítění, tvé myšlení a tvé skutky mluví za tebe řečí pravdi­vých svědectví skutečna.

Toto skutečno u většiny lidí není pěkné. Ani u mnohých těch, kteří se domnívají, že jsou čistí a spravedliví. Jejich myšlení je usvědčuje z přetvářky na každém vskutku rozhod­ném kroku. Při sebe nádhernějším počinu nebo úkonu výstavby myslí především na sebe. Ne na díla, jimž se mají oni podřídit a nenáročně je uskutečňovat.

Živé formy záření však mluví jasnou řečí pravdivosti, neutajitelného skutečna. To tvoří vlny výchvěvů lidských bytostí. Je možno popsat jejich formy, jejich druhy, jejich dosah a jejich tón a barvy? Nelze, neboť by to byla nekonečná kniha živých a stále proměnných obraz­ců nejpodivuhodnějších a nejpodivnějších, jaké člověk kdy znal a jaké dosud nezná a ne­dovede si vůbec představit. Ani v zářivě živé kráse, ani v nejodpornějších formách zvrhlosti a hnusu.

Je to tak dobře pro něj. Zabýval by se sledováním jejich zajímavostí a zapomněl by věcně žít a prožívat, pro což sem přišel! Ne, aby byl jen pozorovatelem, ale spolubojovníkem za lepší příští pro všechno lidstvo. Tím i pro sebe sama, neboť" skutkové jejich jdou s nimi ". Se všemi námi. Nepodplatně, pravdivě a věcně nám chystají budoucí životní prostředí a nové osudy. Neboť jsme sami strůjci svého osudu. Zákony stvoření jen vykonávají a střeží to, co jsme si utkali a vytvořili svým životem, svým působením, svým osobním magnetickým záře­ním. Střeží a vracejí nám to, co jsme vyzářili do vesmíru. A nikdo jiný to nepřitáhne k prožití a vyžití než opět magnet našeho vlastního já.

Zamysleme se jen nad rozsahem lidského vyzařování pod zorným úhlem trojného lidského bytí - duch, duše, tělo - i nad tvořivou schopností cítění, myšlení a jednání. Bude nám jasněji v nitru, neboť se zjištěním obrovské odpovědnosti vyhostíme ze svých projevů života všechno záporné a budeme všemi silami uskutečňovat dobro a krásu, které jsou v prosté, ale čisté přirozenosti.

Obraz č. 3