Osobní záření

Jan Nedomanský

 

29 - Spojení podstat v člověku

 

Duševní, jemnohmotné a pozemské tělo jsou spojeny s duchem cestou živého vyzáření. Přímým jejich spojením jsou jemné, různorodé výchvěvy sluneční pleteně, které tvoří mosty spojení i svazující kotviště podstat.

Sluneční pleteň, jako kotviště svazujícího záření, udržuje podstaty pevně a nerozlučně pohromadě. To se děje automaticky projevem magnetických vyzáření.

Poněvadž duch udržuje všechen život v člověku, je lehce pochopitelné, že výchozím zdrojem sil je pravě on, že on je původcem magnetičnosti, která spojuje těla různých podstat v jeden společný celek - pozemského člověka. Celek, který se prolíná a doplňuje, spolupůsobí a spoluvyzařuje a který spotřebovává energii ke svému udržení, ke svým prožitím, ke svým pra­covním úkolům a ke svému všestrannému růstu a zrání.

Jen spojením podstat v člověku se může duch v hrubé hmotě projevit a působit na ni a to v takovém tělesném plášti, jaký odpovídá druhu světa, na němž žije, v našem případě tedy na po­zemské pláni.

Přizpůsobení zákonům hmoty je naprostou nutností a jedinou možností života v ní.

Lidské zákony, které si stanoví lidé pro svůj společný život, mají být odposlouchány od zákona stvoření. Jinak žalostně selhávají a vývoji ve hmotnosti brání. Teprve odposloucháním zákonitosti stvoření může být nastolena harmonie a mír a pohoda k radostnému tvoření v jednotě, jak je to zjevné z naprostého a harmonického spojení různých podstat v lidském těle. Jejich zdravé spojení vyzařuje jen soulad, krásu a činnost na neustálém budování a obnově v zákonech.