Osobní záření

 


 Jan Nedomanský

 

01 - Co je člověk?

 

Svou podstatou je člověk duchovní součástí stvoření, která má určitý úkol ve vývoji jak sebe sama, tak i světů, které obývá.

Byl obdařen svobodnou vůlí a možností osobních projevů bytí, jimiž se stává vědomým tvorem divuplných říší. Jsa sám stvořen, je pouze dílem, vzniklým z vůle nadsvětové inteligence, mocné a velebné, nedostupné a nedosažitelné, z vůle majestátního zákonodárce všeho bytí.

Tento zákonodárce otevřel lidskému duchu veliké oblasti vývoje i nesmírnost vědění, je­hož hranice jsou dány původem, druhem tvora. Člověku nelze býti víc, než člověkem.

V rámci svého druhu se však může vyvíjeti do nekonečna, neboť jeho vývoj nemůže býti nikdy ukončen. Lidský duch nepodléhá pozemským pojmům časnosti, neboť je věčný. Z věčnos­ti, jako lidsky duchovní zárodek vyšel a do ní se má jako vývojem uvědomělý lidský duch vrátit.

Věčnost je výronem pravdy! Proto z pravdy člověk vznikl, jí má žít, ji poznávati i vyzná­vati. Pravda je jeho životním osudem, je smyslem jeho bytí i nejvyšší metou přirozeného vědění a vzestupu.

Člověk, vzniknuvší z pravdy, má v sobě ovšem přirozenou schopnost pravdu vnímat, chápat i žít. Každý člověk! Učený i neučený, chudý i bohatý. Každý vznikl z jiskry pravdy, z ducha a tohoto ducha nemůže odložit, ani když ho popírá. On v člověku prostě je!