Mezi mnohými čtenáři Poselství Grálu panuje omyl že Nositel meče a prastvořený Lev jsou jedn​a a tatáž osoba. V době Abdrushina jim byl Alexander a to byl jediný případ, kdy toto bylo spojeno do jedné osoby. Skutečně Alexander měl být i Nositelem meče i Lvem.
Ovšem v nastávající říši tisíce let tomu má být jinak. Každý nový vládce na zemi (během oněch tisíce let) bude sice prastvořený​, avšak pouze Nositel meče, nikoli současně ​i Lev.
 
Alexander měl být obojím - Nositel Meče a zároveň jako prastvořený z prvního kruhu kolem Parsifala byl i Lev, aby byl dole u svého Pána. Avšak​ po odchodu Abdrushina a tedy i Lva, budou další jeho nástupci pouze Nositele​m meče. Lev už tady nebude zapotřebí po odchodu Syna Člověka. Takže v říší tisíce let není zapotřebí zakotvovat Lva, bude jen Nositel meče a to bude prastvořený z Hradu, který bude předem připraven, jak píše Abdrushin.​

Nyní citace Abdrushina, které to potvrzují. Prvně citace z přednášky První vlákna pro most k nové smlouvě, kde Abdrushin hovoří přímo o Alexandrovi:

"„Lvem“ je nazýván v čistě duchovní říši a toto jméno ponese později ve svém působení také na zemi."

A nyní citace z přednášky 14. Říše tisíce let, kde Abdrushin hovoří o dalších následnících a již je označuje za Nositele meče nikoli za Lvy:
 
"Tisíc let však nezůstane Boží vůle sama zde na zemi v mase a krvi, nýbrž odejde pak po provedené výstavbě vzhůru do hradu Grálu. Na jejím místě bude však během těchto tisíce let vládnout Nositel její vůle, který s ní bude přímo spojen. Je to vždy prastvořený, čistě duchovní, který již svým druhem, věděním a mocí dalece převyšuje lidské duchy tohoto pozdějšího stvoření, kteří všichni patří jen k vyvinutým. Je vždy rytířem svatého Grálu z hradu, kde je předtím připraven, aby byl Nositelem Meče Imanuele, Boží vůle.
Bude vždy nazýván Nositelem meče, protože ve svém úkolu splňuje Slovo Imanuele, to Slovo, které je duchovně označeno jako meč. Povládne pak na zemi ve jménu svého Pána. A každý nový vládce na zemi během tisícileté říše bude vždy jen prastvořený, který je vyslán z Grálu. Nijak jinak. V tom spočívá záruka, že tento čas, Bohem určený, zůstane vždy takový, jakým má být podle Boží vůle."
 
Č​ili vidíte, že jednou (k Alexandrovi) hovoří Abdrushin, že bude nazýván Lvem a podruhé hovoří (k nástupcům Alexandra), že budou nazývání Nositelem meče. Že sice bude to prastvořený, ale už nikoli z prvního kruhu, kde stojí i onen Lev a proto jej Abdrushin už nenazývá Lvem, ale "pouze" Nositelem meče.
 
Nyní mě napadá, že tento omyl, široce rozšířený, by při nynějším správném pochopení mohl být i jedním z měřítek pro pravost či nepravost Nositele meče, protože mnozí falešní rádoby prastvoření se vydávají za Lva a toto vědění, že Lev už tady nebude, jim uniklo.