31. Jaké školení měl Abdrushin?

Z jaké skupiny jsem vzešel a jakého se mi dostalo školení? Čím jsem získal to, o čem mluvím ve svých přednáškách?

Tyto otázky kupily se po mých přednáškách. Chci zde ještě jednou stejně krátce také odpovědět:

Nevyšel jsem ze žádné skupiny, nedostalo se mi také žádného školení, nestudoval jsem a nikde jsem své znalosti nezískal. Nemám přečtené ještě žádné buddhistické, žádné theosofické, také žádné antroposofické nebo nějaké jiné dílo, nýbrž odmítám všechny takové knihy, jakmile mi jsou nabízeny. Nebo je přijmu, avšak nečtu je. Co říkám ve svých přednáškách, hovořím v přesvědčení ze sebe sama. A když lze nalézt podobnosti v různých náboženstvích, tak jsem je jistě z nich nečerpal. Avšak těší mne pak, když se tam naleznou shody a podobnosti. —

Ze všech těchto důvodů přece neustále vyžaduji, že se mají zkoumat slova, avšak nedbat na řečníka! Kdo mne pak chce následovat, ten je skutečně vážně hledající, který dokáže sám myslet. A ostatní lidé, kteří se musí držet osob místo věci, kteří tedy také nemohou zůstat věcní, nemají pro vážné úsilí vpřed žádnou hodnotu. Pro mne jako pro člověka ještě menší. —

Letnice 1927

Abdruschin