30. Má Abdrushin protivníky?

OTÁZKA: Má Abdrushin protivníky?

ODPOVĚĎ: Osočovatele mám, avšak žádné protivníky. To je dvojí. Jako poctivý protivník může přicházet v úvahu jen ten, který dovede namítat něco čistě věcně, protože také já zůstávám vždy jen čistě věcný a neosobní. Avšak takoví lidé, kteří mne osobně osočují, nejsou hodni být nazváni protivníky, nýbrž dávají ve svém osočování a se svým osočováním přece vždy sami sobě vysvědčení veliké vnitřní ubohosti a podávají současně skrze svůj druh také často důkaz, že musí mít přece opravdu vlastnosti hodné opovržení; neboť jinak by něco takového nedělali. Být protivníkem je něco zcela jiného, mnohem čestnějšího a nikdy něco osobního.