24. Umění dechu

OTÁZKA: Přinese Abdruschin také vysvětlení o umění dechu?

ODPOVĚĎ: O umění dechu budu také ještě hovořit. Známá učení o tom jsou dobrá. A tisíce lidí prožily přece již na sobě jeho požehnání. Mé přednášky o tom mají však přinést hlubší vysvětlení. To doposud o tom existující bude jen podpořeno, ne zavrženo, a všem těm, kteří se tím zabývají nebo se o to snaží, budou ukázány nové cesty, jakož i dána možnost, aby si při tom plně uvědomili vlastní děje, které dnes ještě nejsou vůbec známy, a aby tak tím mohli snadněji, rychleji a dále se dostat kupředu než doposud.