Obrazy stvoření 

Josef Wagner 

 

Nádherná je pomoc Světla pro hledajícího člověka. Cílem obrazů stvoření je, aby pomohly lidem lépe pochopit svaté Poselství, dát celkový obraz se shora dolů a ze zdola nahoru. Tak, jak nás to učí Poselství. Obrazy mají pravé nositele kříže nutit k tomu, aby se více zabývali věděním, aby tímto měli před sebou svaté Poselství v celkovém obrazu. Obrazy mají také přispívat k tomu, abychom o všem přemýšleli. Má se s přesvědčením mluvit o obsahu těchto obrazů, neboť každý svaté Slovo přijme jinak. Různá zobrazení na kresbách mají pozorovatele nutit k zamyšlení. Tak musí být všechno uvedeno do života, musí proto přijít více přesvědčení. Tyto obrazy jsou dány od Pána, a ruka se nechala nésti v duchu a pokoře. Takové jsou také věty, které jsou již dány v úrovních.

Každý se má zcela sám zajímat o to, zabývat se tím, ve svatém Poselství hledat, jak a kde všechno stojí. Tak má každý celé Poselství o mnoho lépe a živěji před sebou. Jenom tak může a přijde každý rychleji k cíli.

Obrazy jsou rozděleny na čísla 1, 2, 3, to má zvláštní smysl a účel, který má každý hledající sám poznat a sestavit. V tomto pořadí obrazy vedou a učí pozorovatele. Na obraze číslo 2 je uveden krystal, který má ukázat, že je celé stvoření sestaveno se shora až dolů, jako trojúhelník a v číslech. Člověk to musí již uvidět, ať to chce, nebo ne.

Proto božský trigon: Bůh - Ježíš - Imanuel, Imanuel - Maria - Irmingard, stavba těla: hlava - ramena – sepnuté ruce, sluneční paprsky, také paprsky na kresbách.

Všechno to jsou trojúhelníky, tak také čísla od 1 do 24. O tom má a musí být nucen přemýšlet každý sám, aby byl pozemsky a duchovně čilý a bdělý.

Potom ještě něco zcela důležitého: Člověk se musí naučit, modlit se bez slov. Přitom si sestaví obrazy, celkovou výstavbu, přehled až nahoru k Imanuelovi, k Bohu. Tak již může dostat spojení, když pocítí čistotu a touhu. Cítí, jak je to všechno krásné, svaté Slovo, smět mít vědění, umět si v obrazech představit záření, které z jednoho místa vycházejí, nesou vzhůru a které nelze odít do slov. Prosba a dík potom přicházejí beze slov. Neboť každý musí ze sebe vydat to nejlepší. Jenom tak je to možné beze slov krásně a čistě se zachvívat, neboť čistota musí být dosažena v každém případě. K tomu mají také dopomoci obrazy v pohledu vzhůru k Bohu, Pánu, skrze velikou Lásku, která k nám směla přijít přes Imanuele. Děkujme, probouzejíc se tisíckrát ve slibu, že se budeme o hodně více snažit. Potom, ano, jenom potom, můžeme počítat se Všemohoucností Boží.

“Stůjte v modlitbě k Pánu a dejte se cele.”

Tak mluvil Pán.