Osobní záření

Jan Nedomanský

 

51 - Záchvěvy pohybu

 

Okruh záchvěvů pohybu udržuje člověka vzpřímeným a rovnovážným v zájmech hmoty a ducha. Dává mu sílu záchvěvů k tomu, aby stál vědomě ve stvoření, nehrbil se před pomíjivými úspěchy tohoto světa, ale zachvíval se v zákonech vývoje lidského rodu.

Je osou, páteří lidského vědomého působení. Páteří proto probíhá, vychvívá v ní a vyza­řuje z ní ven jako koloběh, který dává člověku lehkost, umožňuje mu překonati všechnu pozem­skou tíži a nabádá hleděti vzpřímeně vzhůru k východisku všeho pohybu, veškerého životního ja­su, tedy k jitřním červánkům nového dne.

Okruh záchvěvů pohybu nemůže nahradit křídla v zákonech Boží vůle působících tvorů, ač jen zákonitost ho rozvlňuje. Je však výchvěvem síly, která vzestup umožňuje, ulehčuje, dává k němu nové popudy, které však jen vzdáleně je možno nazvat zamáváním křídel svobodného lid­ství (obraz č. 37).

Je to okruh výchvěvů přirozeného postoje k životu a jeho působení. Záření jím vychvívá kolujícím pohybem, ve směru od ramen dolů a pak opět vzhůru v neustálém kroužení intensivněj­ší nebo slabší síly duševního a duchovního pohybu. Při tom vypuzuje z vyzáření míchy zakalení, vzniklá ztrnulým lpěním na mylných poutajících názorech a rozhodnutích. Mocná rozhodnutí jsou osou životního dění. Tím buď oporou nebo brzdou splnění. Jsou pákou osudu, která nepři­pouští při opravdu živém vlnění pohybu tvrdé zásahy osudu, naopak, zmírňuje je a pohlcuje, vstřebává a přepaluje. Každý opravdový záchvěv duchovního tvořivého postoje k životu zjasňuje okruhem pohybu osudová vlákna podle míry síly a jasu tohoto pohybu.

Duchovním živým pohybem k výšinám může proto člověk regulovat svůj osud a kráčet vpřed v jasu životního poznání, jež je nejvyšším štěstím.

Výchvěvy pohybu jsou náznakem chtění působit v zákonech světla, jehož paprsky nás neustále ozařují a probouzejí. Nejsou součástí lidské bytosti, jen nepatrným jemným vyzářením vůle a ochoty k pohybu při vřazení se do tvořivosti sebeodevzdaného bytí.

 

(obraz č. 37) Záchvěvy pohybu