Osobní záření

Jan Nedomanský

 

52 - Pancíř mužné odvahy a výchvěvy obětavosti

 

Pancíř mužné odvahy je utvořen z výchvěvů duchovní síly, které činí muže průbojným uskutečňovatelem, vůle zákonů, která je v lásce. Jen láska k věci dává muži pevnost, hrdinnou odvahu, přímost, a je-li to nutno, i nasazení života, který v hrudi plane nadšením pro vyšší zájmy (obraz č. 38).

Pod pancířem, chránícím lásku v hrudi, se znásobuje ještě její žár, takže pak láska k pravdě nabývá stále větší vroucnosti. Tím se stupňuje i odvaha poznanou pravdu hájit a bojovat za ni tím, čím jsme. Pancéřový výchvěv odvahy ví, že to, co ochraňuje lásku v hrudi, chová v so­bě nejsvětější hodnoty věčnosti, pro něž žít, bojovat i nasadit život je samozřejmostí.

Pravý muž je proto ochoten hájit hodnoty svědomí do všech důsledků. Láska ho posiluje a dává mu netušenou sílu vytrvat a hlouběji poznat smysl všech zákonitých dění. Nitro bojovníka za pravdu hoří žárem lásky tak mocně, že všechno pozemsky pomíjivé se v něm ztrácí a on se cítí neodolatelně přitahován být nositelem a strážcem vůle zákonů, vykonavatelem spravedlnosti ne­bo průkopníkem - uskutečňovatelem zákonitého pořádku pro lepší příští lidství.

Zatím co u mužů pancíř mužné odvahy přikrývá žhavý život nitra, které se tím stává hlubší, vědomější a také nepřístupnější, je u žen nitro otevřenější. Dvě centra výchvěvů oběta­vosti směřují ven svými spirálovými kmity nekonečně zvlněné pleteně hojnosti a zjevují půvabem vzedmutých vděků ženskou vroucí obětavost.

Výchvěvy, ač skrytými a nejvýše intimními, šíří kolem sebe žena sladké kouzlo láskypl­ných darů života, pro něž je ochotna obětovati se, žít v lásce k druhým a dávati se cele a bezvý­hradně do služeb k udržení života, i za cenu vzdání se sebe sama. To je její sebedávající i blažený úděl, v němž se ukázněná cudnost spojuje s hojností přirozených darů v projev čisté a vroucí odevzdanosti ve vzedmutých záchvěvech šlechetné lásky nitra (obraz č. 39).

V době mateřství odtud plyne zjevně požehnání k udržení nového, zmnoženého života.

V každé době však v ňadrech čistých žen vychvívá touha k sebeodevzdání se do služeb krásy zjasnělého bytí! Toho bytí, jehož hojnost štěstí je věčně nová, vždy jasná, krásnější, všeob­sáhlá a všemocná. Je to hojnost všeudržujících milostí, které skýtají život pro stálé pokračování bytí v článcích řetězu nádherných souvislostí.

 

(obraz č. 38) Pancíř mužné odvahy   (obraz č. 39) Výchvěvy obětavosti