79. Syn Člověka jako soudce

OTÁZKA: Říká se: Když však přijde Syn Člověka, aby soudil … Je Syn Člověka dosazen jako soudce?

ODPOVĚĎ: Pouze Bůh smí soudit! Syn Člověka přináší ještě jednou jeho „Slovo“. A v tomto Slově spočívá pak soud! Jak člověk tentokrát Slovo přijme, tak soudí sám sebe. Každý jednotlivec má ještě jednou svobodnou volbu skrze milost Boží. Ovšem naposledy. Jak si bude člověk vůči tomu počínat, zda odmítavě nebo přijímaje, tak je skrze sám sebe odsouzen, protože tím také ihned nastává třídění. Vyčkávání je odmítnutí; neboť další čekání je nemožné. Nemožný je také návrat ze zvolené cesty. Tentokrát platí buď … anebo! A to okamžitě! Otálení, kritizování, chtění vědět lépe je u konce.

Co nestojí zcela bezpodmínečně v souladu s novým „Slovem“, padne! Přetažení stávajícího je zcela nemožné, pokud na něm lpí i jen jedno zrnko vytvořené lidskou chytrostí a které se neshoduje s Poselstvím. Zcela nedotčeno, nezměněno a nezkřiveno musí být nyní „Slovo“ přijato. „Shoda“ s jinými pojmy neexistuje! Právě tak „diskuze“; neboť Slovo „jest“!

Odváží-li se člověk toho, aby se jedním skokem postavil na nový základ, aniž by do něj vnášel staré, tedy vezme nové Slovo jako nový základ svého starým neovlivněného myšlení a cítění, tak bude rychle ze svého nového stanoviska vidět otevřené všechny cesty, které mu byly doposud nejasné nebo uzavřené, a pak také rychle pozná, v čem šel doposud falešně.

Vůbec nemůže nalézt Pravdu v novém Slově nijak jinak, než když se nejprve postaví bez výjimky na jeho novou půdu! Zvenčí dovnitř to nedokáže. Zde ho drží zpět příliš mnoho zmatků; nenalezne žádného spojení.

K tomuto nutnému skoku patří přirozeně vynaložení sil, přemáhání, odvaha. Kdo to nedovede, nedosáhne nikdy pochopení. Proto vyplývá samo od sebe, že jen silní v sobě dojdou k cíli! Ti, kteří dovedou tento skok učinit. Všechno staré musí zanechat zpět; neboť to správné ze starého je již beztak obsaženo v novém „Slově“, protože toto přichází přímo z Pravdy. —

Nutný skok dokazuje, že nedbalí, lhostejní a slabí v duchu zůstanou již předem vyloučeni! Oni nikdy nedosáhnou očekávané, nutné „nové země“, která je hledajícím zaslíbena a která jedině může nabídnout záchranu jako pevný základ, který nikdy nezakolísá a nezřítí se.

Nikdy skrze sektářství nebo dogmata nenastane zkoumání „živoucího Slova“! Avšak naopak. Živoucí Slovo bude nyní tvořit neklamný, ostrý zkušební kámen pro všechno existující! A v tom spočívá neúprosný soud, který cesty všech definitivně odděluje.

Celé zástupy lidských duchů, které se dnes domnívají věřit, hrdě se chtějíce ve falešné pokoře přiblížit Božímu trůnu, budou rozprášeny vniveč, dříve než mohou přistoupit ke stupňům tohoto trůnu! Domnívají se být spravedlivými a nedbají Slova, usmívají se snad dokonce nad ním ve své povrchnosti a omezenosti, netušíce, že v něm stojí proti soudícímu meči Ducha!

Otevřete proto nyní sluch svého ducha! Zaslechnete mnohé pro vás cenné a nebudete bezstarostně čekat ještě na věci, které již vyjádřeny jdou kolem vás! — Probuďte se dříve, než bude příliš pozdě!