Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci. Jsou pro všechny vnitřně svobodné lidi, které oslovila kniha Poselství Grálu od Abdrushina 

Od Nového roku 2019 změna!

 

Od Nového roku 2019 přesouváme aktivity (diskuze) na web Pravé lidství pravelidstvi.cz

 

Od roku 2019 začínáme s tzv. nedělními čteními. Mnozí z vás nemají čas během týdne na pokrm pro svého ducha a toto "násilné" nedělní čtení vás může donutit si tu chvilku udělat. Každý týden (zpravidla v sobotu) bude na webu Pravé lidství založená nová diskuze s odkazem na právě čtenou přednášku, kterou v neděli budeme číst a svou účast stvrdíme kliknutím v oné diskuzi na tlačítko poděkování. Další info a dotazy v této diskuzi: https://pravelidstvi.cz/index.php/forum


Výjimečně začneme na Nový rok 2019 tedy 1. ledna v úterý a potom už jen každou neděli. Začínáme od začátku první knihy Ve světle Pravdy a každý týden v pořadí další přednáškou. Také budou speciální čtení na tři slavnosti Grálu během roku.

Ke společnému čtení a následnému potvrzení své účasti musíte být na webu Pravé lidství registrování. Registrace zde: pravelidstvi.cz/index.php/registrace

 

Návštěva Pána v roce 1941

od Susanne Schwarzkopff
 
 
 
V lednu roku 1941 jsme směli na naši prosbu navštívit PÁNA v Kipsdorfu v Krušných horách. Tehdy jsme netušili, že by to mělo být naposledy. Našel tam útočiště v domě jednoho jemu oddaného služebníka a on si pochvaloval dům a pěkné okolí města s jeho nekonečnými lesy. Tam vyhledával samotu a bránil se návštěvníkům. Ale mohli jsme vidět, že dále utvářel dílo, Poselství, že se nevzdal.
 
S nepopsatelnou dobrotou nás přijal na celé dlouhé odpoledne, vzal nás do své pracovny a mluvil jako dříve o svých plánech. Ale vyslovil také:
 
"Řekněte to všem, že Poselství teď nesmí být předáváno. Ještě dříve musí lidstvo projít mnohem větším utrpením! "
 
A při rozloučení řekl plamenně: "Až to budu chtít, bude osada opět má! "
 
Toto slovo se splnilo, jenomže jiným způsobem, než jsme si tehdy mysleli. O několik měsíců později, v prosinci, opustil PÁN zemi, která ho učinila "bezdomovcem", jak se jednou označil v těchto letech. Bez pozemské ochrany, vystaven novým útokům temna, se vrátil zpět do své říše. Nyní už ho nemohla dostihnout žádná nenávist, žádné nepřátelství a za to jsme byli hluboce vděčni.
 
Ale jaká hluboká duševní bolest, jaký smutek a úzkostlivý strach ležel nade dnem pohřbu v jeho rodném městečku, do kterého byl nyní navrácen a uzavřel se tím list jeho pozemského života! Jak jsme se ptali a strachovali se, zdali by se mohl PÁN vzdát svého díla pro lidstvo!
 
Ale když bylo všechno pryč, nespočetně květin pokrývalo zemi, do které byla položena schránka (obal) a tu se až do té doby silně zatažená obloha rozjasnila a otevřela se světlá záře, jako brána a do našich srdcí opět vstoupila tichá naděje.
 
 
 
 

 Vítejte na webu Poselství Grálu

 

Dílo Ve Světle Pravdy se skládá ze dvou knih. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
 
Autorem Poselství Grálu byl Abdrushin. Viz také článek: O čem je to Poselství Grálu a kdo byl Abdrushin? 
 
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk: Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

Veškeré další články k cenzuře zde: Cenzura Poselství Grálu

​​

Každý kdo nějakým způsobem sympatizuje s Hnutím Grálu, tak nepřichází do budoucna v úvahu pro jakýkoli druh spolupráce a výstavby. Protože pro toto může přicházet v úvahu pouze člověk. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není aktivní a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá pouze jeho schopnost cítění. Připojil se k vlažným, kteří budou vyvržení.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

 

Přidejte se k nám na Pravém lidství

 

 

 

 

www.pravelidstvi.cz

 

Registrovat se

 

 

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy 

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Přihlášení