Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci

 

Návštěva Pána v roce 1941

od Susanne Schwarzkopff
 
 
 
V lednu roku 1941 jsme směli na naši prosbu navštívit PÁNA v Kipsdorfu v Krušných horách. Tehdy jsme netušili, že by to mělo být naposledy. Našel tam útočiště v domě jednoho jemu oddaného služebníka a on si pochvaloval dům a pěkné okolí města s jeho nekonečnými lesy. Tam vyhledával samotu a bránil se návštěvníkům. Ale mohli jsme vidět, že dále utvářel dílo, Poselství, že se nevzdal.
 
S nepopsatelnou dobrotou nás přijal na celé dlouhé odpoledne, vzal nás do své pracovny a mluvil jako dříve o svých plánech. Ale vyslovil také:
 
"Řekněte to všem, že Poselství teď nesmí být předáváno. Ještě dříve musí lidstvo projít mnohem větším utrpením! "
 
A při rozloučení řekl plamenně: "Až to budu chtít, bude osada opět má! "
 
Toto slovo se splnilo, jenomže jiným způsobem, než jsme si tehdy mysleli. O několik měsíců později, v prosinci, opustil PÁN zemi, která ho učinila "bezdomovcem", jak se jednou označil v těchto letech. Bez pozemské ochrany, vystaven novým útokům temna, se vrátil zpět do své říše. Nyní už ho nemohla dostihnout žádná nenávist, žádné nepřátelství a za to jsme byli hluboce vděčni.
 
Ale jaká hluboká duševní bolest, jaký smutek a úzkostlivý strach ležel nade dnem pohřbu v jeho rodném městečku, do kterého byl nyní navrácen a uzavřel se tím list jeho pozemského života! Jak jsme se ptali a strachovali se, zdali by se mohl PÁN vzdát svého díla pro lidstvo!
 
Ale když bylo všechno pryč, nespočetně květin pokrývalo zemi, do které byla položena schránka (obal) a tu se až do té doby silně zatažená obloha rozjasnila a otevřela se světlá záře, jako brána a do našich srdcí opět vstoupila tichá naděje.
 
 
 
 

Poselství Grálu je kniha, neplést proto s pojmem Hnutí Grálu, které spáchalo zločin a zcenzurovalo Poselství Grálu. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
  
 
 ***
 
 
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk: Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

 

Veškeré další články k cenzuře zde: Cenzura Poselství Grálu a také zde: Cenzura Poselství Grálu na PL

​​

Každý kdo nějakým způsobem sympatizuje s Hnutím Grálu, tak nepřichází do budoucna v úvahu pro jakýkoli druh spolupráce a výstavby. Protože pro toto může přicházet v úvahu pouze člověk. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není dostatečně čisté a tudíž nemůže být považován za plnohodnotného člověka, protože člověka dělá pouze jeho schopnost cítění. Připojil se k vlažným, kteří budou vyvržení.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

 

Přidejte se k nám na Pravém lidství

 

 

 

 

www.pravelidstvi.cz

 

Registrovat se

 

 

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy 

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky