Právě přítomno

Přihlášení

 

FIO banka 

 

Číslo účtu: 

 

2100608848 / 2010

Pro platby ze zahraničí:

IBAN:  

CZ1420100000002100608848

BIC kód/SWIFT:   

FIOBCZPPXXX

 

ČEKÁME...

Pane, jak dlouho ještě bude nás trápit po Tobě žízeň?
Pane, jak ještě dlouho potrvá bez Tebe naše trýzeň?
Tvé zářivé Světlo nezříme, ono se skrývá.
Temnota hustá nás halí a ze všech stran nám kývá!
Jak ještě asi dobu dlouhou,
budem po Tobě zmírat marnou touhou?
My víme teď, že jsme Tě nehodní byli;
a že jsme málo Slovo Tvoje ctili!
Avšak nyní je všemu zabráněno!
Tvá milost skrytá je a Světlo uvězněno!
Ve světovém soudu vesmíru, stojíme sami –
čekáme na Tě, Pane (až se smiluješ) ó, smiluj se nad námi!
Ty přijdeš dolů v paprscích blesku a v bouři!
Kdy mukou lítostí se lidstvo svíjí, v údolí temném kouři;
ve zlatém Světle vkročíš pak opět v lidský svět –
a planoucí Tvůj zrak – zas uzřít budem smět –
Slovo Tvé zaslechne potom všech lidí sluch,
Slovo, jež dávno tak postrádá lidský duch
a milosti Lásky Tvé je doprovodí,
v jejíž záři se všechno znovuzrodí!

 

             Hermann Wenng

 

Cenzura Poselství Grálu

Datum 03/10/2014, 11:34 Pavel Krajíček
spor-o-dve-poselstvi-nema-zadny-prakticky-vyznamSpor o dvě Poselství nemá žádný praktický význam   tvrdí zástup mrzkých farizejů   napsal: Pavel...
3409
Datum 24/11/2011, 00:00 Hellmuth Schlauroth
dopis-slecne-irmingard-od-ucednika-helmutha-muellera-1976 Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 ...
6812
Datum 06/09/2014, 23:44 Pavel Krajíček
zavadejici-vyklad-hnuti-gralu-k-prohlaseni-abdrushina  Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina     napsal: Pavel...
2688
Datum 07/09/2014, 10:49 Pavel Krajíček
nove-dukazy-o-tom-ze-poselstvi-gralu-bylo-pozmeneno-lidskou-rukouNové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou   napsal: Pavel...
3045
Datum 07/09/2014, 11:30 Pavel Krajíček
obsah-a-poradi-prednasek-v-puvodnim-a-cenzurovanem-poselstvi-gralu  Přišly nějaké dotazy jak rozlišit cenzurovanou verzi od té původní   Pavel...
2595
Datum 17/10/2012, 12:49 Pavel Krajíček
prohlaseni-irmingard-versus-abdrushinProhlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu...
7988
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Informace

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci. Jsou pro všechny vnitřně svobodné lidi, které oslovila kniha Poselství Grálu od Abdrushina. 

Datum 12/10/2017, 08:30 MarieHalseband
mali-a-zviratkaMali a zvířátka   Marie Halseband   V zemi, kde rostou kokosové palmy a banány úplně samozřejmě uzrávají ve vlastní...
71
Datum 03/10/2017, 15:46 SusanneSchwartzkopff
navsteva-pana-v-roce-1941  Návštěva Pána v roce 1941 od Susanne Schwarzkopff       V lednu roku 1941 jsme směli na naši prosbu navštívit PÁNA...
136
Datum 20/09/2017, 08:13 MarieHalseband
detsky-doktorDětský doktor     Marie Halseband   Ve velkém parku s vysokými starými stromy a překrásnými květinkami stál dlouhý,...
89
Datum 09/09/2017, 09:52 August Manz
budte-jako-detiBuďte jako děti   August Manz   Ježíš pravil, jak to stojí napsané v 18. kapitole Matoušova evangelia: „Amen, pravím...
189
Datum 24/08/2017, 18:20 SusanneSchwartzkopff
pripravte-cestu-panuPřipravte cestu Pánu!      od Susanne Schwartzkopff    Jak je to dávno, co zazníval hlas kazatele na poušti: „...
209
Datum 08/08/2017, 09:23 MarieHalseband
aniccin-zazitekAniččin zážitek     Marie Halseband Anička a její o rok starší bratr Míša si hrávali nejraději celý den v lese a na...
154
Datum 26/07/2017, 09:29 SusanneSchwartzkopff
harfa-paprskuHarfa paprsků     od Susanne Schwartzkopff     Ve větvích stromu světů, jehož kořeny sahají dolů k prameni života a...
147
Datum 13/07/2017, 09:32 MarieHalseband
uzka-lavickaÚzká lavička   Marie Halseband Monika byla malé děvčátko. Otec jí padl ve válce. Maminka též brzo zemřela a Moniky se...
190
Datum 03/07/2017, 19:18 Pavel Krajíček
jsou-penize-ze-svetla-nebo-z-temnot  Jsou peníze ze Světla nebo z temnot?       napsal: Pavel Krajíček     Mnozí čtenáři Poselství Grálu nemají...
540
Datum 02/07/2017, 09:39 August Manz
sluzba-gralu  Přednáška z 24. ledna 1932 Služba Grálu   od Augusta Manze     „Na nejvyšším výchozím bodě věčného...
292
Datum 29/06/2017, 14:46 SusanneSchwartzkopff
zlaty-klicZlatý klíč      od Susanne Schwartzkopff     Šeptá a šepotá to ve starých bájích a zvěstích o zlatém klíči, který...
192

Dětskost

(1937)

Abd-ru-shin

Slovo „dětský“ je výraz, který je lidmi v jejich lehkovážném a neuváženém způsobu řeči nejčastěji používán falešně.

Lenost ducha překáží, aby tento výraz mohl býti dostatečně procítěn a tak správně pochopen. Kdo však toto slovo nepochopil v celém jeho významu, nemůže je také správně používati.

A přece je to právě dětství, které lidem skýtá silný most k vzestupu do světlých výšin, k možnosti zrání každého lidského ducha a k možnosti jeho věčného bytí v tomto stvoření, které je domem Boha Otce. On dal tento dům lidem k použití, jestliže … v něm zůstanou příjemnými hostyHosty, kteří nezpůsobí škod v prostorech, které jim byly milostivě přenechány jen k použití, při stále a bohatě prostřeném stole.

Ale jak vzdálen je dnes člověk od této, pro něj tak nutné dětskosti!

A přece bez ní nemůže pro svého ducha ničeho dosáhnouti. Duch musí mít dětskost; neboť jest a zůstane dítětem stvoření, i když si získal plnou zralost.

Dítě stvoření! V tom je hluboký smysl; neboť k dítěti Božímu musí se teprve vyvinout. Jestli toho dosáhne, závisí jen od stupně poznání, který je ochoten si přisvojiti na své pouti všemi hmotnostmi.

Tato ochota se ovšem musí také prokázat činem. Vduchovních úrovních je vůle současně také činem. Vůle a čin jsou tam vždy jedno. To ovšem jen na duchovních úrovních, ne ve hmotnostech.

Čím hutnější a těžší je úroveň hmotnosti, tím je čin vzdálenější od vůle.

Že hutnost překáží, vidíme již na zvuku, který se musí pohybem probojovat hmotností, která mu překáží podle stupně hustoty. Je to zřejmě patrné i při kratších vzdálenostech.

Štípá-li člověk dříví nebo zatlouká-li na stavbě hřebíky do trámů, můžeme sice vidět úder jeho nástroje ihned, zato zvuk doletí k nám teprve za několik vteřin. To je tak nápadné, že to jistě každý člověk někdy již pozoroval.

Podobně, ale ještě mnohem těžší je to na zemi s lidskou vůlí a činem. Vůle vyšlehne v duchu. V duchu je ihned činem. Aby však vůle mohla být v hrubohmotnosti viditelně utvářena, k tomu je třeba ještě hrubohmotného těla. Jen v impulsu jedná každé tělo hned v několika vteřinách po vyšlehnutí vůle. Při tomto postupu je vypnuta zdlouhavá práce předního mozku, který má jinak zprostředkovávat cestu vůle až k vlivu na činnost těla.

Skutečná cesta trvá poněkud déle, často dochází jen velmi slabě a někdy vůbec nedojde k činu, protože chtění bylo na dlouhé cestě oslabeno nebo hloubavým rozumem docela zastaveno.

Při této úvaze chtěl bych se dotknouti sem vlastně nepatřícího poukazu na viditelné účinky zákona stvoření o přitažlivosti stejných druhů. Přesto, že tyto účinky lze jasně vidět, téměř nikdo jich nedbá.

Lidské pozemské zákony jsou vypracovány pozemským rozumem a jím také prováděny. Proto jsou rozumem uvážené plány, tedy připravená jednání jako taková mnohem přísněji trestána a hůře posuzována než činy, provedené v afektu, tedy nepředloženě. Těmto posledním dostává se v častých případech také úlev.

To má ve skutečnosti lidmi nepozorovanou souvislost se stejnorodostí rozumového působení pod tlakem přírodních zákonů pro všechny ty, kteří se rozumu bezpodmínečně podřizují. Těm je to také zcela srozumitelné.

Aniž by kdo o tom věděl, přisuzuje se tu největší část viny při takovém činu v afektu duchovní úrovni. Ani soudce ani zákonodárce toho netuší, protože vychází ze zcela jiných, jen rozumových zásad. Při hlubším přemýšlení a znalosti působících přírodních zákonů objeví se však vše ve zcela jiném světle.

Přesto však působí i v jiných pozemských posuzováních a úsudcích živé zákony Boží. Ony jsou ve stvoření úplně samostatné a nelze jich ovlivniti pozemsky lidskými zákony a pojmy. Jistě žádnému vážnému člověku nenapadne myšlenka, že by opravdová vina, ne snad jen lidmi potvrzená, mohla býti současně před zákony Božími odpykána lidským rozumem nadiktovaným trestem!

To jsou již po tisíciletí dva, skoro rozdělené světy. Byly rozděleny lidským myšlením a jednáním, přesto, že měly být jen jediným světem, v němž měly být jen Boží zákony.

Takovým pozemským trestem může nastat odpykání jen tehdy, jestliže zákon a tresty úplně souhlasí s Božími zákony ve stvoření. Jsou však dvojí afekty. Ty první, které jsem již vylíčil a které by vlastně měly být nazývány impulsem amimo toho afekty, vyšlehlé v předním mozku, tedy ne v duchu, a které patří do rozumu. Jsou nepředložené a nemají mít proto stejných úlev, jako činy impulsivní.

Ale najít přesně tento spravedlivý rozdíl bude možno jen těm lidem, kteří znají všechny zákony Boží ve stvoření a jsou poučeni o jejich účincích. To musí zůstat vyhraženo přicházející době. V této době nebude již vůbec svévolných činů lidí, protože budou tak duchovně zralí, že budou moci jednat již jen podle Božích zákonů při všem svém myšlení a jednání.

Toto odbočení má jen povzbudit k přemýšlení, nepatří k vlastnímu účelu přednášky.

Je třeba si jen pamatovati, že vůle a čin jsou v duchovních úrovních jedno. V hmotných úrovních jsou však druhem hmoty rozděleny. Proto již Ježíš kdysi pravil lidem: Duch je zajisté hotov, ale tělo je slabé! Tělo, zde tedy míněná hrubohmotnost těla, nepřináší k činu všechno, co v duchu bylo již téměř vůlí a činem.

A přece by mohl duch na zemi v hrubohmotném šatě dokázat, aby jeho chtění se stalo hrubohmotným činem, kdyby k tomu nebyl příliš líný. Nemůže činit tělo zodpovědným za tuto lenost, protože tělo bylo dáno každému duchu jen jako nástroj, který se musí naučit ovládat, aby s ním dobře zacházel.

Duch jest tedy dítětem stvoření. A musí zůstat dětským,má-li splnit účel, pro který jest ve stvoření. Naparování rozumu vzdálilo člověka od dětskosti, protože jí nemohl „rozumět“ jako takové, jakou opravdu jest. Tím však ztratil každou oporu ve stvoření a stvoření ho musí nyní vyvrhnout jako cizince, kazimíra a škůdce, aby samo mohlo zůstat zdravé.

A tak se také stane, že si lidé sami vykopou hrob svým falešným myšlením a jednáním.

Již při vánoční slavnosti jsem mluvil o tom, jak je to zvláštní, že každý člověk, chce-li nechat jednou opravdu působit na sebe vánoční svátky, musí se pokusit přenést se nejdříve do svého dětství!

To lze přece považovat za dost zřetelné znamení, že jako dospělý není již vůbec schopen prožívat citem vánoční slavnost. Je to také dost zřejmý důkaz, že ztratil něco, co měl jako dítě! Proč o tom lidé nepřemýšlejí!

Je to opět lenost ducha, která jim překáží, aby se vážně těmito věcmi zabývali. „To je pro děti,“ myslí si, a dospělí nemají na to přece dost času! Musí myslet na vážnější věci! Vážnější věci! Tím rozumí jen shon po pozemských věcech, tedy práci rozumu! Rozum rychle zatlačí zpět všechny vzpomínky, jen aby neztratil svého prvenství, když se někdy dá průchod citům!

Ve všech těchto zdánlivě tak malých skutečnostech by bylo lze poznati ty největší věci, kdyby tomu rozum ponechal dost času. Ale on má nadvládu a proto bojuje se vší lstivostí a zákeřností. To znamená, ne on, ale ve skutečnosti bojuje to, co ho používá jako nástroje a co se za ním skrývá: temno! Temno nechce nechat najít světlo ve vzpomínkách. A jakduch usiluje najít světlo a čerpat z něj novou sílu, poznáte z toho, že současně se vzpomínkami na dětské vánoce procitá také neurčitá až teskná touha, která je schopna mnohé lidi přechodně měkce naladiti.

Tato měkká nálada by se mohla stát nejlepší půdou procitnutí, kdyby byla využita ihned a také se vší silou! Avšak žel, dospělí dostanou se při tom jen již k snění, při němž promrhají vznikající sílu a prohrají. Se sněním také přejde příležitost, aniž by přinesla užitek, anebo byla použita.

A když tak mnohému člověku vytryskne několik slz, tu se za ně stydí, snaží se je skrýti, vztyčí se trhnutím těla, v němž je často patrný jakýsi nevědomý vzdor.

Jak mnohému by se lidé mohli z toho naučit. Ne nadarmo vplétá se do vzpomínek na dětství tichý stesk. Je to nevědomý pocit, že se ztratilo něco, po čem zbyla prázdnota, neschopnost dětsky cítiti.

Vy jste jistě již často pozorovali, jak některý člověk, z jehož očí sem tam vyšlehne dětské světélko, působí povznášejícím a osvěžujícím dojmem již svou přítomností.

Dospělý nesmí zapomenout, že dětské není dětinské. Vy však nevíte, proč dětskost může tak působit a čím vůbec jest! A proč Ježíš řekl: Buďte jako děti!

Abyste vyzkoumali, co je dětskost, musíte si nejprve ujasniti, že dětskost vůbec není vázána na dítě. Vy jistě sami znáte děti, kterým chybí opravdu krásná dětskost! Jsou tedy děti bez dětskosti! Zlostné dítě nepůsobí dětsky, zrovna tak málo, jako nezvedené, lépe řečeno nevychované dítě!

Z toho jasně vyplývá, že dětskost a dítě jsou dvě různé samostatné věci.

To, co lze na zemi nazvat dětským, jest částí působení čistoty! Čistoty ve vyšším, nejen v pozemsky lidském smyslu. Člověk, který žije v paprsku Božské čistoty, který dal v sobě místo paprsku čistoty, ten tím také získal dětskost, nechť je to v dětském věku nebo již jako dospělý.

Dětskost jest výsledkem vnitřní čistoty, nebo znamením, že takový člověk je oddán čistotě a slouží jí. To vše jsou jen různé způsoby vyjádření, ve skutečnosti je to vždy totéž.

Tedy jen dítě, které je v sobě čisté, může působit dětsky a pak ten dospělý, který v nitru usiluje o čistotu. Proto také působí oživujícím a osvěžujícím způsobem a probouzí také důvěru.

Tam, kde je pravá čistota, tam může vejít také pravá láska; neboť Boží láska působí v paprsku čistoty. Paprsek čistoty je cestou, po které kráčí. Není vůbec s to jít některou jinou cestou.

Kdo do sebe nyní nepřijal paprsek čistoty, ten také nikdy nebude moci najít paprsek Boží lásky!

O dětskost připravil se člověk sám svým vlastním odvrácením se od Světla a to jednostranným rozumovým myšlením, kterému obětoval všechno, co ho mohlo povznésti. Tak se přikoval tisícerými řetězy pevně k této zemi, tedy k hrubé hmotnosti, která ho drží ve svém zajetí tak dlouho, až se od ní sám osvobodí. To však se nemůže stát pozemskou smrtí, nýbrž jen duchovnímprobuzením.

 

 Vítejte na webu Poselství Grálu

 

Dílo Ve Světle Pravdy se skládá ze dvou knih. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny opravdově hledající Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy.

Viz slova Ježíše:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
Autorem Poselství Grálu byl Abdrushin 
 
 
Osm let po smrti Abdrushina došlo k smutné události a sice k rozsáhle cenzuře literatury Grálu včetně samotného Poselství Grálu. Články k věci jsou zde: Cenzura Poselství Grálu.
 
 
 
Datum 28/08/2012, 22:29 autor Věra Bezděková
842
vnutorny-zivot-slovenskyVnútorný život Dr. Věra Bezděková Najväčšou prekážkou na ceste k radosti je utrpenie. Zalieva naše vnútro beznádejou a pochybovaním. I zrodí sa v nás otázka: je nejako možné čeliť osudu? Alebo osud je akási slepá, nespravodlivá moc, ktorá jednému...
Datum 08/07/2016, 18:39 autor Pavel Krajíček
563
usudek-versus-vedeni  Úsudek versus vědění     napsal: Pavel Krajíček       Ušlechtilí lidé nemohou popírat svého Stvořitele, protože skrz své cítění o něm nepochybují a Jeho jsoucnost prožívají. Zlovolní, vnitru temní rozumáři a materialisté ve většině případů...
Datum 10/12/2014, 09:35 autor Jan Nedomanský
591
65-vzduchOsobní záření Jan Nedomanský   65 - Vzduch   K tomu, aby mohl tělesný organismus na zemi prospívat a být pohyblivým, oživeným, je nezbytně zapotřebí jemnější podstaty, než je líná hmota a těžká voda. Podstaty éteričtější, prostě vzduchu. Ten je...
Datum 13/06/2017, 14:24 autor SusanneSchwartzkopff
250
cesta-ke-svetluCesta ke Světlu      Od Susanne Schwartzkopff     Veliká světová cesta vede skrze nivy stvoření, nahoru do říše Světla. Pokrývá ji jasný lesk, který dopadá z bran věčnosti. Mnohé cesty do ní ústí ze všech světů. Krátké i dlouhé cesty jsou mezi...
Datum 23/07/2014, 00:07 autor Pavel Krajíček
1833
kdo-je-to-nebezpecny-sektarKdo je to nebezpečný sektář?   Pavel Krajíček     Jak mnozí vědí, tak rozum jakožto výrobek hmotného mozku, byl dán člověku jako nástroj k jízdě v pozemském bytí. Tedy pozemské tělo a rozum není člověk sám, jedná se pouze o nástroje pro použití ve...
Datum 20/07/2011, 20:47 autor Abdrushin
998
odpoved-na-utokyOtázka: Nechce Abdrushin odpovědět na mnohostranné útoky? Já, jako tazatel vím náhodou sám o mnoha věcech, že by bylo pro něj snadné, aby obrátil kopí na něj namířená. Odpověď: Mé slovo je pro mne příliš cenné, než abych jím plýtval na takové věci....
Datum 02/08/2011, 16:38 autor Abdrushin
1065
spravne-oceneni-spolulidiOtázka: Často se mi velmi těžko daří správně poznávat spolubližní, abych byl schopen ocenit je podle jejich vnitřní hodnoty. Zklamání pak bolí. Mnohý člověk, který vykonal něco opravdu velikého, projeví se při bližším poznání osobně jako velmi malý....
Datum 19/10/2011, 18:24 autor Lucien Siffrid
1096
mysleniMyšlení   Lucien Siffrid   Dosavadní myšlení nás lidí nebylo žádným opravdovým myšlením. Pohybovalo se pouze namáhavě od jedné teorie poznání ke druhé, při čemž různé teorie udávaly opět směr myšlení. Každá teorie byla správná pro toho, kdo ji...
Datum 09/12/2011, 22:48 autor Erich Wendland
1043
milost-paneBible a její výklad ve světle Pravdy   5. Milost Páně     De Justifikatione. I tem docentquod homines non possint justificari corem Deo propriis meritis aut operibus, sed gratisiusticentur propter Christum per fidemquumcredunt se in gratiam repici...
Datum 02/09/2016, 21:42 autor Pavel Krajíček
814
vyvinuty-lidsky-duch-versus-prastvorenyVyvinutý lidský duch versus Prastvořený   napsal: Pavel Krajíček   Je rozšířený mezi čtenáři Poselství Grálu blud a sice, že každý Prastvořený stojí výše než lidský duch z vývoje. Toto není pravda. Jednou mi jedna paní řekla (shodou okolnosti to byla...
Datum 08/07/2015, 17:22 autor Jan Nedomanský
546
32-stanoveni-diagnosy​ Léčivý magnetizmus       Jan Nedomanský   32 - Stanovení diagnosy Při každém léčení tělesného neduhu dosud známou medicínou je nezbytně zapotřebí stanoviti diagnosu, která je podkladem pro druh léků a způsob léčení. Vždyť na ní jediné se...
Datum 20/03/2015, 22:50 autor Abdrushin
962
15-prosinec-192915. prosinec 1929 Abdrushin   Kristus řekl: „Já však pravím vám, abyste se nevzpírali zlému, ale udeří-li tě někdo v pravou tvář, nastav mu i druhou.“ Právě tento výrok se stal již příčinou různých protikladných výkladů. Dal také podnět k tomu, že...
Datum 06/09/2014, 19:05 autor Pavel Krajíček
923
jak-se-dostanu-do-rajeJak se dostanu do Ráje?  Pavel Krajíček  Abdrushin píše:74.  Co má každý člověk činiti, aby mohl vejíti do království Božího?Chce-li do království ducha, musí přirozeně dojíti až tam. On musí jíti, ono nepřijde k němu. Ale toto království jest až na...
Datum 05/03/2015, 20:19 autor Jan Nedomanský
598
02-pasma-nadzemskych-zareni​ Léčivý magnetizmus       Jan Nedomanský   02 - Pásma nadzemských záření Nad planetou Zemí se rozprostírá jemnohmotná síť tlaku z jasu oživujícího světelného záření. Objímá Zemi, prostupuje ji a způsobuje nad ní a na ní zázraky krásy, neboť...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy 

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Diskuze uživatelů na téma:

 

Jak jsem se dostal k Poselství Grálu

 

 

Nové komentáře