Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Návštěvy

Dnes4
Včera136
Týden724
Celkem461590

Právě přítomno

1
online

Přihlášení

 

Přidejte se k nám na MyČeši:  

 

Skupina Poselství Grálu

 

 

 

Příspěvky v této skupině jsou vidět pouze pro členy této skupiny.

 

zaregistrujte se

 

Real time web analytics, Heat map tracking

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci. Jsou pro všechny vnitřně svobodné lidi, které oslovila kniha Poselství Grálu od Abdrushina 

 Abdrushinovo prohlášení 

 

 

 ze dne 26.10.1939

 

 

poznámka: 

V přednášce 90. Když je nouze nejvyšší, Boží pomoc nejbližší je věta:


Vaším úkolem je, abyste ve všem pozemském jednali jen tak, aby nebyla temnotám již poskytována možnost vás pozemsky napadat!

Abdrushin

 

Dovedete si představit, že by Abdrushin jednal sám v rozporu s těmito slovy?

Přesto nám Hnutí Grálu tvrdí, že ano, že sám Abdrushin provedl cenzuru Poselství Grálu, aniž by někde zanechal písemnou zmínku o tom... tedy podle Hnutí Grálu nechal Abdrushin temnotám možnost celé jeho dílo pozemský velice snadno napadnout a tím jednal sám v rozporu se svými slovy.

Samozřejmě Abdrushin nejednal v rozporu se svými slovy, naopak viz např. jeho prohlášení:

 

 

Abdrushinovo prohlášení  ze dne 26.10.1939

 

Na těchto mých slovech nebylo pozměněno ani to nejmenší. Ještě dnes je můžeme přesně tak číst jako od počátku a mohou platit jako důkaz a základ mé odpovědi.

Taková, jaká jsou ještě dnes, byla od počátku. Jestliže se u toho nebo onoho člověka posune nebo změní vlastní přesvědčení v důsledku jiných vlivů či úmyslů, tak mi proto nemůže být vyčítán úmysl jakéhokoliv podvodu.

Z mé strany se nic jiného nestalo a nebylo změněno, nýbrž vše zůstalo tak, slovo za slovem. A tato slova jsou mým nezměněným, plným přesvědčením, ke kterému jsem nikdy nechtěl žádného druhého člověka přemlouvat, protože mám z práce samotné jen radost a je mi lhostejné, kdo a kolik lidí pak řekne, že je toto také jejich přesvědčením.

V těchto mnou již napsaných dílech, která jasně a zřetelně ukazují obsah mého chtění, jsem spatřil svou vlastní životní úlohu, která dle mého přesvědčení spočívá v tom, aby na zemi otevřela cesty novému vědění! Dosud neznámému vědění o stvoření, které dá lidem vnitřní čistotu a oporu.

Z tohoto důvodu se považuji také za vyslance Božího, protože žádný člověk by sám od sebe nemohl nikdy napsat díla o takovém vědění s úplně novými a přece jednoduchými vysvětleními, aniž by k tomu byl schopnostmi obzvlášť určen. Proto zde musí být zvláštní spojení s Boží moudrostí.

Samotná díla jsou mi pro to důkazem. Proto jsem žil bez pochyb toto přesvědčení, aniž bych z toho chtěl získat nějaké výhody, jen radost, abych mohl něco podobného napsat lidem.

Přirozeně není možno v tomto případě pohlížet na pojem vyslance Božího nebo Syna Božího tak, jako tomu bylo u Ježíše, nýbrž se jedná o zvláštní pochod vyzařování, které bylo v mém pozemském těle zakotveno teprve po prožití velkého utrpení pro nutné uzrání.

Patřilo k tomu vše, také zlé prožití, abych pak mohl v dílech volit z vlastního prožití správná slova, ve kterých působím jako nejzazší pozemské pisátko Božské vůle k novým zjevením nutného vědění.

Ani mě nenapadlo, abych s tímto mým přesvědčením, které je sepsáno v mých dílech o vědomostech stvoření, obchodoval, což by se mi jevilo jako znesvěcení mé úlohy.

Ne já jako osoba jsem proto podnětem a středem všeho, co se dosud událo, k čemuž také patří sloučení vlastních sjednocení, nýbrž pouze má díla „Ve Světle Pravdy“ jako „Nové Poselství Grálu“.

Všichni lidé vstoupili se mnou ve spojení teprve čtením mých prací, jako důsledek vlastního a svobodného osobního přesvědčení správnosti mých výkladů.

Když mi však takoví lidé, kteří se prostřednictvím mých děl cítí být osvobozeni od velké nejistoty a těžkého tlaku, chtěli z vděčnosti a radosti tu a tam prokázat pozornosti různého druhu, tak to pro mě nebylo důvodem, abych je odmítnul, a dle mého vědomí nemá také nikdo právo, aby mi vytýkal domněnku takových věcí jako bezpráví nebo dokonce podvod. Mimo to jsem si musel často vyslechnout, že odmítnutí tyto lidi hluboce ranilo, zatímco mě stále ujišťovali, že přijetí je pro dávající samotné velkou radostí.

Abdrushin

 

Článek: Zavádějící výklad Hnutí Grálu k prohlášení Abdrushina 

 

Další články o cenzuře: Cenzura Poselství Grálu

 

 

 

 

 

Ale běda tomu, kdo Pravdu falšuje nebo mění proto, aby se k němu sbíhali lidé, poněvadž jest jim to v pohodlnější formě příjemnější.

ABD-RU-SHIN

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

An diesen meinen Worten ist nun nicht das Geringste geändert worden» Sie Bind heute noch genau so zu lesen wie von Anfang an und können mit als Beweis und Grundlage meiner Erwiderung gelten.

So, wie sie jetzt noch sind, waren sie von Anfang an. Wenn sich bei diesen oder jenem Menschen eine eigene Überzeugung durch andere Einflüsse oder Absichten verschoben oder geändert haben sollte, so kann kann mir deshalb nicht die Absicht irgend eines Betruges vorwerfen !

Es ist von meiner Seite nichts anderes geschehen oder verändert worden, sondern alles ist so geblieben, Wort für Wort. Und diese Worte sind deine unveränderte, volle Überzeugung, au der ich niemals einen anderen Menschen habe überreden wollen, weil ich nur Freude an der Arbeit «selbst habe und es mir gleichgültig ist, wer und wieviele Menschen dann sagen, daß dies auch ihre Überzeugung ist»

in diesen von mir bereite geschriebenen Verken, die den Inhalt meines Wollens klar und deutlich erkennen lassen, erblickte ich meine eigentliche Lebensaufgabe, die meiner. Überzeugung nach da- rin besteht, neuem Wissen auf Erden die Wege zu Offnen! Einem bisher unbekannten Schöpfungswissen, das den Menschen innere Klarheit und Festigkeit gibt.

Aus diesen Grunde betrachte ich mich auch als einen Gottgesandten, weil ein Mensch von sich aus niemals die Werke über solches Wis-sen mit vollständig neuen und doch einfachen Erklärungen hatte Schrei-ben können, ohne daß er dazu durch Befähigung besonders bestimmt ist. Es muß daher auch eine besondere Verbindung mit der göttlichen Weisheit vorhanden sein,

Für mich sind die Werke selbst der Beweis dafür, deshalb lebte ich ohne jeden Zweifel dieser Überzeugung, ohne daraus irgendwelche Vorteile ziehen zu wollen als die Freude, derartiges für die Menschen Schreiben zu können,

Natürlich ist der Begriff des Gottgesandten oder Gottessohnes In diesem Falle nicht so zu betrachten, wie es bei Jesus gewesen ist, sondern es handelt eich um einen besonderen Strahlungsvorgang, der in meinem Erdenkörper erst nach dem Durchlesen und Erleben großes leides für das notwendige Heranreifen zu bestimmter Zeit verankert wurde. Alles, auch das übls Erleben gehörte dazu, um dann die Werke aus eigenen Erleben heraus in die richtigen Worte kleiden zu kennen, in denen ich wie der äußerste irdische Griffel göttlichen Willens.zu neuen Offenbarungen notwendigen Wissens wirke.

Es hat mir stats fern gelegen, mit dieser meiner Überzeugung, die in meinen Werken über das Schöpfungswissen begründet ist, etwa Handel zu treiben, was mir wie eine Entweihung meiner Aufgabe erscheinen würde.

Nicht ich als Person bin deshalb Anlaß und Mittelpunkt alles

bisher Geschehenen, wozu auch die Zusammenschlüsse eigener Vereinigungen gehören. sondern lediglich meine Werke „Im Lichte der Wahrheit“  als  "Neue Gralsbotschaft".

Alle Menschen traten erst nach den Losen meiner Arbeiten in Ver bindung mit mir, nie vorher, als Folge eigener und freier persönlicher Überzeugung der Richtigkeit meiner Ausführungen.

Wenn nun solche Menschen, die sich durch meine Werke innerlich von einer großen Unklarheit und von schwerem Drucke befreit fühlen, in Dankbarkeit und Freude mir hier und da Aufmerksamkeiten verschiedener Arten erweisen wollten, so lag für mich kein Grund vor, diese zurückzuweisen, und meines Wissens hat auch niemand ein Recht, mir Annahme derartiger Dinge als Unrecht oder gar Betrug vorzuwerfen.

Außerdem habe ich oft erfuhren müssen, daß eine Zurückweisung dies. Menschen tief verletzte, während sie mir stets versicherten, daß

Annahme für die Gebenden selbst große Freude sei.

 

Abdrushin

 

 

 

{jcomments off} Vítejte na webu Poselství Grálu

 

Dílo Ve Světle Pravdy se skládá ze dvou knih. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny, kteří vážně hledají Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy. Došlo tak k naplnění zaslíbení daného lidstvu Ježíšem viz:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
 
Autorem Poselství Grálu byl Abdrushin. Viz také článek: O čem je to Poselství Grálu a kdo byl Abdrushin? 
 
 
 ***
 
Pokud chcete přijít do kontaktu s podobně smyšlejícími lidmi, můžete se k nám přidat na české vlastenecké sítí MyČeši do tamní skupiny: Skupina Poselství Grálu. Příspěvky v této skupině jsou vidět pouze pro členy této skupiny. Stačí se tam na webu zaregistrovat a poté se připojit k oné skupině.
 
Rovněž v diskuzím fóru je tam kategorie pro Poselství Grálu.
 
 
 

Cenzura Poselství Grálu

 

Vedoucí farizejové z Hnutí Grálu, kteří nemají důkazy pro to, že jejich vlastní, odporný, zvrhlý zločin, cenzuru Poselství Grálu, provedl sám Abdrushin, tak namísto argumentů poukazují na vnější formu Pavla Krajíčka na jeho projev. Tedy přesně tak, jak o této duchovní spodině psal Abdrushin:


"Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno." 


Přesně jako se chovali farizejové vůči Ježíši, kdy věděli, že jeho věcné argumenty nemohou vyvrátit, tak jen štvali proti němu. 


Čtěte tedy článek, který je nezvratným důkazem, že cenzuru provedl člověk: Nové důkazy o tom, že Poselství Grálu bylo pozměněno lidskou rukou

Veškeré další články k cenzuře zde: Cenzura Poselství Grálu

​​

Každý kdo nějakým způsobem sympatizuje s Hnutím Grálu, tak nepřichází do budoucna v úvahu pro jakýkoli druh spolupráce a výstavby. Protože pro toto může přicházet v úvahu pouze člověk. Jestliže někdo sympatizuje s mrzkými farizeji, kteří mají podíl na zločinu na Slově, tak to značí, že jeho cítění není aktivní a tudíž nemůže být považován za člověka, protože člověka dělá pouze jeho schopnost cítění. Připojil se k vlažným, kteří budou vyvržení.​ Nepůjde tedy o nějakou mstu, ale o nutnost dosazovat na zodpovědná místa v nitru živé a tím zodpovědné lidi​.

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy 

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Soukromá diskuze statistika

  • Celkem uživatelů: 41
  • Celkem příspěvků: 266
  • Celkem témat: 42
  • Dnes založených: 0
  • Včera založených: 0
  • Dnešní odpovědi: 0
  • Včerejší odpovědi: 1

Poslední články

Evropské hodnoty

  Evropské hodnoty     napsal: Pavel Krajíček     Lidé by se měli více snažit zkoumat pozad...

Duch varhaníkův

Duch varhaníkův   Prokop Zapletal   Věnováno Robertovi.   Byl už večer. Ačkoli veliké slunce...

Přestavba webu

  Proběhla redukce webu Byly nějaké výpadky našich webů (tedy celého serveru). Psal jsem na hosting...

  Jeden z možných způsobů práce na sobě         napsal: Pavel Krajíček     Je dnes mnoho ...

Příspěvek ke dni Svaté Holubice

Příspěvek ke dni Svaté Holubice   Prokop Zapletal   Vůle Boha jest dokonalá. Kdo by o tom snad c...