Ve světle Pravdy

Prostor pro čtenáře Abdrushinova Poselství Grálu

Právě přítomno

Přihlášení

 

MyČeši ♥ 

 

 

česká vlastenecká sociální sítí

 

Cenzura Poselství Grálu

Datum 06/09/2014, 11:41 Pavel Krajíček
v-breznu-2012-mi-prisel-zajimavy-e-mailV březnu 2012 mi přišel zajímavý e-mail   Možná bude některým k užitku      Vážený pane...
3620
Datum 24/11/2011, 00:00 Hellmuth Schlauroth
dopis-slecne-irmingard-od-ucednika-helmutha-muellera-1976 Dopis slečně Irmingard od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976     Rotz, 6. března 1976 ...
7412
Datum 17/10/2012, 12:49 Pavel Krajíček
prohlaseni-irmingard-versus-abdrushinProhlášení   Irmingard versus Abdrushin   Prohlášení  slečny Irmingard (část):Poselství Grálu...
8475
Datum 18/11/2011, 22:36 Abdrushin
abdrushinovo-prohlaseni Abdrushinovo prohlášení       ze dne 26.10.1939     poznámka:  V přednášce 90. Když je nouze...
8264
Datum 29/08/2014, 08:58 Hugo Saint - Hilaire
co-sa-stalo-so-sv-tym-slovom-po-odchode-abdrushina   Čo sa stalo so svätým Slovom po odchode Abdrushina     Toto je spracovaný skrátený preklad...
4784
Datum 07/09/2014, 10:38 Pavel Krajíček
jak-pozname-farizeje-z-hnuti-graluJak poznáme farizeje z Hnutí Grálu?     napsal: Pavel Krajíček Normální člověk, když má vyvodit...
4153
Real time web analytics, Heat map tracking

 Tyto stránky nepatří církvi ani hnutí nebo nějaké jiné organizaci. Jsou pro všechny vnitřně svobodné lidi, které oslovila kniha Poselství Grálu od Abdrushina. 

Datum 10/06/2018, 10:56 Pavel Krajíček
jeden-z-moznych-zpusobu-prace-na-sobe  Jeden z možných způsobů práce na sobě         napsal: Pavel Krajíček     Je dnes mnoho rad a návodů na to, jak...
189
Datum 26/05/2018, 17:42 Prokop Zapletal
prispevek-ke-dni-svate-holubicePříspěvek ke dni Svaté Holubice   Prokop Zapletal   Vůle Boha jest dokonalá. Kdo by o tom snad chtěl pochybovati, ten...
400
Datum 29/04/2018, 10:26 Prokop Zapletal
jedno-indicke-ranoJedno indické ráno…     Prokop Zapletal   Indická rána bývají příjemná. Ostré východní slunce zlatí kamínky,...
292
Datum 17/04/2018, 00:00 Abdrushin
18-duben-19376318. duben 1937       Abdrushin   Před dávnými věky byla ve Světlém hradě bolestně pociťována skutečnost pádu lidských...
4044
Datum 10/04/2018, 22:12 Lucien Siffrid
prace-na-sobe  Práce na sobě Lucien Siffrid   Mnoho, velmi mnoho, ba možná příliš bylo již řečeno a napsáno o nutnosti práce na...
663
Datum 07/04/2018, 16:04 Pavel Krajíček
muj-pohled-na-homosexualitu    Můj pohled na homosexualitu      napsal: Pavel Krajíček     Protože jsem byl nařčen lidmi, kteří si říkají...
331
Datum 11/02/2018, 19:29 Prokop Zapletal
knihy-vecne-zakony-a-podobna-rozsireni-poselstvi  Knihy Věčné zákony a podobná "rozšíření Poselství"     Prokop Zapletal   Kolem knihy Poselství Grálu se vytváří...
871
Datum 08/02/2018, 21:05 Prokop Zapletal
sen-cesta-do-pekla  Sen – cesta do pekla   Prokop Zapletal   Před několika dny se mi zdál sen, ve kterém jsem si navštívil oblast,...
419
Datum 06/02/2018, 11:36 MarieHalseband
krejcir-janek  Krejčíř Janek   Marie Halseband "Babičko, prosím, vyprávěj mi pohádku!" Babička už znala takovéto prosby, proto se jen...
294
Datum 13/01/2018, 10:14 Pavel Krajíček
sireni-slova-a-slunickariŠíření Slova a sluníčkáři     napsal: Pavel Krajíček   Během předešlého roku jsem udělal nějaké změny. Mimo náš web...
663
Datum 25/12/2017, 20:42 Abdrushin
slavnost-ciste-lilie-k-7-9-1934SLAVNOST ČISTÉ LILIE (k 7. 9. 1934) od Abdrushina   Den Čistoty, která jest Boží a kterou člověk ve své pozemské...
2

Dopis slečně Irmingard

od učedníka Helmutha Müllera z roku 1976

 

 

Rotz, 6. března 1976

Opis

Doporučeně.

 

Slečna

Irmingard Bernhardt

Gralssiedlung

Vomperberg

A 6134 Vomp/Tirol

 

Vážená slečno Irmingard,

 

jubilejní vydání „Poselství Grálu“, které vyšlo v minulém roce, jenom oživilo po léta již doutnající otázku a to:

Kdo provedl změny v „Poselství Grálu“ v poválečných vydáních, jimiž se liší od Velkého vydání, které bylo Pánem vydáno v r. 1931 a od „Doznívání Poselství Grálu“ svazek I z r. 1934 ?

Vydání ve třech svazcích 1961/62 obsahuje poznámku „Vydání poslední ruky“ (Ausgabe letzter Hand). To znamená, že toto je poslední, Pánem samým upravená redakce.

Také Vy, slečno Irmingard, jste před lety prohlásila, že všechny změny v Poselství byly provedeny Pánem; rukopis Pánův že je ve Vašich rukou.

Tato prohlášení vyvolávají stále nové pochybnosti. Tyto pochybnosti by byly ihned odstraněny, kdybyste veřejně předložila manuskript - a sice celý manuskript - , který by byl Pánem podepsaný a jím označený za připravený do tisku.

Pán v jednom prohlášení, které učinil v Kipsdorfu dne 26. 10. 1939, tedy v době, kdy On a jeho Poselství Grálu byli politicky v klatbě, bez váhání oznámil:

„Na těchto mých slovech se nemá změnit ani to nejmenší. Mají se číst přesně tak jako na začátku. Taková jaká jsou nyní, taková byla od začátku. Z mé strany se nestalo a nezměnilo nic, nýbrž zůstalo tak slovo za slovem. A tato má slova jsou mé nezměněné, plné přesvědčení ... V těchto dílech, která jsem již napsal a z nichž se dá jasně a zřetelně poznat, jaký je obsah mého chtění, vidím svůj vlastní životní úkol. Z tohoto důvodu považuji se také za vyslance Božího, poněvadž člověk by nebyl mohl nikdy sám za sebe napsat díla o takovém vědění... Pro mne jsou tato díla sama toho důkazem ... v nich působím jako nejvzdálenější pozemské rydlo Božské vůle k novým zjevením nutného vědění...“

 

Až do 26. října 1939 nebylo na poselství změněno „ani to nejmenší“. Takže teprve od tohoto dne se mohl Pán zabývat myšlenkou, že Poselství přepracuje. Až k Jeho pozemské smrti mu zbývaly tedy ještě dva roky - z nichž poslední rok života byl již poznamenán jeho nemocí -, aby provedl četné škrty, krácení, vsuvky přednášek, sepsání nových a vyhotovení nového rukopisu, připraveného k sazbě. To by bylo nemožné. Nejsou to však jen časové důvody, které mi dovolují pochybovat, že je k dispozici rukopis, označený Pánem za „připravený k tisku“ a odpovídající dnešnímu textu Poselství. Je zde něco mnohem závažnějšího.

 

PÁN byl nositelem Božského poslání. Ve svém Závěru k původnímu Poselství prohlásil:

„Abdruschin dokončil nyní své poselství lidstvu. Po dokončení v něm nyní povstal Bohem poslaný Syn Člověka

IMANUEL,

který byl zaslíben samotným Synem Božím Ježíšem lidstvu k soudu i ke spáse, jak již staří proroci na něho poukazovali. Nese znamení svého vznešeného poslání: Živoucí kříž Pravdy, zářící z něho, a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží. Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha !“

(Vydání 1931, za stranou 662)

 

Závěr je velké zjevení: „Já to jsem, Syn Člověka Imanuel.“ Toto přiznání se opakuje a potvrzuje na mnoha místech ve starém Poselství. Cituji jen z přednášky „Ježíš a Imanuel“:

 

„Ve skutečnosti tedy existují: Ježíš, vrozený Syn, a Imanuel, vyrozený Syn.“

„Bůh však přinesl velikou oběť všemu lidstvu a stvoření v Synu Člověka ! Mně, jako Imanueli, nenáleží přitom dík; neboť mne naplňuje nejvyšší radost, že smím sloužit Bohu v jeho vznešené vůli ! Jenom já sám mohu jásavě pociťovat Jeho Velikost, Jeho Vznešenost a Moudrost, Jeho Čistotu, Jeho Moc !

Co je proti tomuto vysokému vědění, proti tomuto citu celé Stvoření ! Nic ! Já také necítím, že bych tu byl na přání těchto lidí, ne, s pohledem vzhůru žiji, blažený, jedině pro splňování Svaté vůle mého pravěčného Otce, jediného Boha a Pána !“

(Doznívání, 1934, str. 94 a n.)

 

Výše uvedené závěrečné slovo stejně jako všechny přednášky a místa v textech, která přímo ohlašují PÁNA, nejsou již v poválečných vydáních obsažena a to přesto, že se PÁN nazval ve svém prohlášení z 26. 10.1939 tak jako dříve „Vyslancem Božím“!

Kdyby byl PÁN sám vyškrtl výrok, že byl poslán z Božské sféry na tuto Zemi s úkolem, pak by se to rovnalo odvolání, ba zradě na Jeho poslání. Byl by býval všechny, kteří mu věřili, hanebně zklamal. Takové nízké jednání mohl PÁNOVI připsat jen ten nejzlovolnější protivník.

Ne jinak však jednají ti, kdož v publikacích, které vyšly po smrti Pánově, škrtli nebo změnili odpovídající pasáže, příp. z předělávaných fragmentů Pánova odkazu nepřipravených k tisku, udělali „nové“ Poselství Grálu. Také oni Ho staví do postavení zrádce na Jeho poslání!

Pro ujasnění zdůrazňuji, že nehovořím o větných chybách, opravených stylistických kostrbatostech, přeložených cizích slovech a jiných drobnostech, nýbrž jedině a jenom o tom, že PÁN v poválečných vydáních už není Ježíšem zaslíbený, Bohem poslaný Syn Člověka Imanuel.

Jestliže prohlašujete, že PÁN jako by se sám vymazal pro pozdější svět, pak Jej ohromně zatěžujete. Obviňujete Ho tím z odvolání, z nafoukanosti, domýšlivosti, omylu, ano, dokonce z rouhání Bohu! Poselství Ježíšovo nebylo jím samým nikdy odvoláno.

Škrtnutí a přepracování textových částí, o něž jde, mohlo být provedeno nebo mohl být dán k tomu podnět po smrti PÁNOVĚ jen z třetí strany a sice od osobnosti, která už nevěřila v Božské poslání PÁNA.

 

Na Jeho poslání již nevěřila a to už za Jeho života, pani Maria. To mohu dosvědčit:

Za své přítomnosti v Kipsdorfu 6. 12. 1941, t.j. v den úmrtí PÁNA, jsem se zdržoval většinou v obývacím pokoji. Asi 1-2 hodiny před tím, než PÁN opustil své pozemské tělo, přišla ke mně paní Maria. Postavila se přede mne a zeptala se: Cožpak můžete stále ještě věřit, že on je Synem Člověka ? Úplně vylekán jsem odpověděl: „Ale, paní Marie, jak jste na to přišla ?“ Odpověděla: „No, protože musí tolik trpět !“ Já na to: „Ale, paní Marie, vzpomeňte na Ježíše. Ten musel snášet ještě víc. Jeho ukřižovali.“ Odvrátila se ode mne se slovy: „Ovšem, v tom máte pravdu !“, opustila pokoj a šla zase do úmrtního pokoje PÁNA. Tuto výpověď činím místo přísahy.

Prohlášením, že již nevěří na Božské poslání PÁNOVO, se paní Maria, která byla spojena jako část Lásky Ježíše, s Imanuelem, zbavila tohoto spojení.

Otázka paní Marie je však také klíčovým důkazem o tom, že PÁN sám byl proniknut až do posledního vydechnutí svým vysokým posláním, neboť kdyby to nebyl býval On, proč by vůbec byla paní Maria nadhodila tuto otázku? Také z toho je jasné, že to nebyl PÁN, kdo mohl provést příslušné škrty a změny v Poselství.

Z toho vyplývají další úvahy: PÁN říká v Doznívání svazek I:

„Pak již poznáte bohatství mého Poselství, na němž se nezmění ani slovo, neboť ono jest a zůstane tak, jak jsem je nyní dal.“

(Nachklänge, sv. I, str. 489)

 

Kdyby se byl PÁN přece jen odhodlal (vzhledem ke slovům která Ho pevně vázala) pro eventuální pozdější nové vydání (na což se nedalo v posledních letech jeho života z politických důvodů vůbec pomýšlet) přepracovat smysl Poselství od základů a vyjmout z něho všechny výroky jasně vyjevující Jeho osobu a Jeho poslání, pak by to nemohl udělat bez prohlášení, ať už v předmluvě nebo na jiném místě knihy. Každý vědec oznamuje na titulním listě nového vydání, zda je nezměněno, přepracováno nebo zcela nově postaveno a v úvodním slově vysvětluje, čím se liší od předcházejícího vydání. A to že by byl měl opomenout PÁN, který byl tak svědomitým autorem? On že by byl uvrhl své čtenáře vědomě do pochybností a nejistoty v tak zásadní otázce? Pro německé nositele kříže vysvětluje změny pan dr. Walkhoff v „Mitteilungsblatt“ č.11 str. 5, únor 1956 takto:

„Stalo se to jen kvůli lidem, aby mohli lépe přijímat z poznání, že jejich současný postoj vyžaduje změny.“

Správa-Grálu (Gralsverwaltung) často operuje tímto vysvětlením, ono však je, žel, v rozporu s Poselstvím.

PÁN říká:

„Slovo se nemá řídit podle lidí, nýbrž všichni lidé se mají řídit podle Slova! Neboť Slovo jest, lidé se však mají teprve státi (lidmi)“.

(Něm. vydání 1934, str. 509, odst. 4)

 

A dále se píše v Mitteilungsblatt na téže straně:

„Až do konce roku 1950 se prodávala ostatně obě vydání a ve zvláštních případech ještě i později. Bude vyhrazeno pozdější době, aby opět zpřístupnila toto první zpracování všem. Vůle Pána je pro nás rozhodující a podle ní je v této době předáno lidem jenom Jím přepracované vydání.“

To je, nemějte mi to prosím za zlé, klamání! Neboť kde oznámil PÁN svou vůli, týkající se této věci? PÁN nezanechal ani závěť, ani poslední vůli, ani zvláštní nařízení pro případ své smrti.

Shrnuji: Nepopírám, že PÁN v Kipsdorfu pročetl Poselství a provedl v něm malé úpravy. Je také možné, že redigoval a sestavil přednášky pro plánovaný svazek II, Doznívání. S veškerým důrazem však popírám, že PÁN změnil Poselství do dnešní předkládané podoby a tím zradil své poslání. A dále popírám, že PÁN zanechal dokončený rukopis, který sám výslovně označil za „připravený k tisku“ pro nové vydání Poselství. Popírám také, že PÁN zanechal písemné ustanovení, aby v budoucnu bylo vydáno Poselství jen podle tohoto rukopisu.

Tím sílí jistota, že po válce bylo PÁNOVO Poselství třetí stranou zbaveno svého nejhlubšího a nejcennějšího obsahu z oportunistických důvodů.

A teď ještě několik slov k Vám, slečno Irmingard. Podle informací, které mám k dispozici, jste byla vysvěcena na učednici rok před tím, než jste se stala plnoletou (1929). Dne 7. září 1930, v den Vašich 21. narozenin, Vás PÁN povolal jako „Čistou Lilii“ a tím Vás pozvedl do svého Božského kruhu. PÁN k Vám pravil:

„Kříž Tě nyní chrání a stojí mezi Tebou a všemi pozemskými přáními Tvých bližních. Pro ně už nejsi zde na Zemi! Halí Tě plášť, určený pro Tebe. On Tě unáší do mého kruhu. Ty už nepatříš lidstvu.“

Za 1 a 1/2 roku po smrti PÁNOVĚ, v létě 1943; jste adoptovala Margu. Tím jste opět opustila PÁNŮV kruh z vlastního rozhodnutí, neboť touto adopcí jste znovu navázala spojení s lidmi. Poselství říká:

„A kde jsou dva nestejní, kteří se spojí, tam podle zákona ten vyšší je stržen dolů, nikdy však nestoupá nižší vzhůru,“

(Něm: Nachklänge, sv. 1, str. 198, odst. 3)

Míra sestupu se dá poznat na velmi lidské životní pouti Vaší adoptivní dcery.

Podle dalších informací zahájila paní Maria 29. prosince 1945 první velkou slavnost Grálu - po opětném převzetí sídla Grálu do vlastnictví - těmito slovy:

„Stojím nyní před Vámi, abych s Irmingard dokončila ve jménu Imanuelově Jeho dílo.“

To prohlásila paní Maria, ačkoli již nevěřila tomu, že PÁN byl zaslíbený Syn Člověka Imanuel a přesto, že Vy, slečno Irmingard, jste sama od sebe zrušila spojení s Imanuelem.

K této skutečnosti se vztahuje i další věc: K PÁNOVĚ rodině patřili kromě paní Marie a Vás i pan Alexander, pan Vollmann a jeho paní. Příbuzenský vztah k panu Alexandrovi a panu Vollmanovi zrušil PÁN na podzim roku 1940 tím, že pověřil pana Giseckeho, aby sdělil panu Alexandrovi a panu Vollmannovi, že rodinné svazky považuje za neplatné. Tato skutečnost je mi již dlouho známa. Pan prof. dr. Alfred Fischer mi ji v dopise z 27. 12. 1962 výslovně potvrdil. PÁN se tedy od obou těchto mužů odtrhl; Paní Maria a Vy jste je opět dosadily na nejvyšší místo.

 

To, že tato zastírání si uvědomilo jen několik málo nositelů kříže, je důkazem, že většina, podobně jako katolíci, věří slepě a musí mít zástupce, od něhož očekávají záruku pro další vzestup. Tak a ne jinak je to dnes s dílem PÁNOVÝM. Tak daleko jste to nechala dojít! A kromě toho ještě jízdárna, bar a pod.!

Tímto končím to, co jsem považoval za svou povinnost a co jsem musel říci Vám, slečno Irmingard, na obranu PÁNA ve vztahu k Jeho Poselství, jeho hodnověrnosti a Jeho založení na Vomperbergu. Zda a jaké důsledky vyvodíte z předneseného, záleží jen na Vaší odpovědnosti.

Vyhrazuji si tento dopis zveřejnit. Oba svědkové, pan Kurt Schlüter, Mosbach, Sonnenhalde 73 a pan Horst Dühmke, Berg bei Hof, Hirschberger Str. 36, s ním vystoupí po dohodě se mnou nebo po mé smrti - každý sám nebo společně -, kdyby to situace vyžadovala.

 

učedník PÁNA Hellmuth Müller v. r.

Více o cenzuře Poselství Grálu zde

 

 

***

 

Ale běda tomu, kdo Pravdu falšuje nebo mění proto, aby se k němu sbíhali lidé, poněvadž jest jim to v pohodlnější formě příjemnější.

ABD-RU-SHIN

 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře.

 Vítejte na webu Poselství Grálu

 

Dílo Ve Světle Pravdy se skládá ze dvou knih. První kniha Poselství Grálu je určena pro všechny opravdově hledající Pravdu. Druhá kniha Poselství doznívá je určená pro vážné čtenáře první knihy, kteří v ní poznali Ježíšem zaslíbeného Ducha Pravdy, který nás uvedl do veškeré Pravdy.

Viz slova Ježíše:

Jan 14, 26:
 
Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

Jan 16, 13 - 14:
 
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
 
Autorem Poselství Grálu byl Abdrushin 
 
 
Osm let po smrti Abdrushina došlo k smutné události a sice k rozsáhle cenzuře literatury Grálu včetně samotného Poselství Grálu. Články k věci jsou zde: Cenzura Poselství Grálu.
 
 
 
Datum 11/10/2012, 00:00 autor SusanneSchwartzkopff
1180
burkaBúrka Susanne Schwartzkopff Stred leta. Hlbokou modrou oblohou blažene plynú biele obláčiky. Nakopené do vysokých mračnových hradov či rozviate do nežných plynúcich závojov, kreslia po ďaleko sa rozprestierajúcej oblohe nádheru leta. Tu náhle – čo...
Datum 19/11/2014, 00:01 autor Jan Nedomanský
753
45-vyzareni-sebevedomiOsobní záření Jan Nedomanský   45 - Vyzáření sebevědomí   Středisko sebevědomí je v prsou a má vysunutou pozici u kořene nosu v obličejové partii, kam se sbíhají od mozku výchvěvy vůle (obraz č. 25). Střetnutím jich vychvívá zdravé sebevědo­mí, v...
Datum 08/11/2011, 04:15 autor Abdrushin
1198
kdo-jest-syn-clovekaOtázka: Chce Abdrushin se svými výklady o Synu Člověka poukázat na určitou osobu? Odpověď: Ne. Aby čtenář a posluchač mohl udržet správný směr, chci poukázat zvláště na to, že moje výklady v rozličných, dosud všeobecně jinak myšlených bodech jako...
Datum 16/02/2012, 09:51 autor Abdrushin
1611
desate-prikazaniNepožádáš domu bližního svého, ani služebníka jeho, ani dobytčete, ani cožkoliv jest bližního tvého! Kdo si hledí výdělku v poctivé práci a v poctivém obchodu, může při velikém zúčtování v klidu očekávati vyvolání tohoto přikázání. Přejde kolem něho,...
Datum 07/07/2011, 23:41 autor Abdrushin
1620
buddhismusOtázka: Snad nechci příliš mnoho, když prosím Abdrushina o vysvětlení, jak se staví oproti nejvznešenějším myšlenkám Budhistů, kteří vidí svou největší blaženost v opětném rozplynutí se lidského ducha, který se před tím stal...
Datum 10/09/2012, 16:59 autor Věra Bezděková
1127
strazkyna-plamena-slovenskyStrážkyňa plameňa Dr. Věra Bezděková Vo väčšine z nás, celkom hlboko na dne, leží skrytá túžba po domove, prejavujúca sa našou radosťou z krásy, čistoty a pravdy. Domov! Len málo ľudí tu na zemi malo tak čisté vnútro, aby svojím duchovným zrakom...
Datum 02/04/2015, 09:20 autor Jan Nedomanský
719
12-cim-je-regulovano-lidske-vyzarovani​ Léčivý magnetizmus       Jan Nedomanský   12 - Čím je regulováno lidské vyzařování Lidské vyzařování je proměnné, živé a pohyblivé. S každou povahovou změnou dostá­vá jiný ráz, jiná seskupení a souvislosti, i když v základních rysech se...
Datum 13/11/2011, 13:10 autor MarieHalseband
1434
domaci-skritekDomácí skřítek   Marie Halseband   Starý dům zase jednou ožil. Všechna jeho okna svítila do velké zahrady a zrcadlila se v malém jezírku před terasou. Nastěhovali se do něj noví nájemníci. Po dva dny zastavovaly před dveřmi stěhovací vozy, z nichž...
Datum 10/08/2012, 00:00 autor Hermann Wenng
1182
pravda36Pravda Hermann Wenng   „Co je to pravda?“ Tak se tázal římský místodržící Pilát onoho pátku, plného Božího dopuštění, před svatodušním svátkem Židů;onoho pátku, který křesťanský svět jmenuje Velkým pátkem; a: „Co jest pravda?“ ptají se stále ještě...
Datum 19/10/2011, 18:24 autor Lucien Siffrid
1225
mysleniMyšlení   Lucien Siffrid   Dosavadní myšlení nás lidí nebylo žádným opravdovým myšlením. Pohybovalo se pouze namáhavě od jedné teorie poznání ke druhé, při čemž různé teorie udávaly opět směr myšlení. Každá teorie byla správná pro toho, kdo ji...
Datum 24/05/2015, 23:52 autor Jan Nedomanský
573
23-pomoc-pri-rozvijeni-ducha​ Léčivý magnetizmus       Jan Nedomanský   23 - Pomoc při rozvíjení ducha Léčivé vlivy osobního magnetismu mohou býti někdy vydatnou pomocí i při rozvíjení ducha. To v tom případě, když pacient je cele zaujat touhou po dobru a pravdě a snaží...
Datum 24/04/2015, 13:53 autor Jan Nedomanský
1009
17-jak-se-projevuje-sila-leciveho-magnetismu​​ Léčivý magnetizmus       Jan Nedomanský   Část 3. Léčivost magnetizmu 17 - Jak se projevuje síla léčivého magnetismu   Z prostředníka léčivého magnetismu plyne proud síly dlaněmi a konečky prstů rukou na chorá místa pacientova, na místa...
Datum 28/08/2012, 22:19 autor Věra Bezděková
1086
vnitrni-zivotVnitřní život   Dr. Věra Bezděková Největší překážkou na cestě k radosti je utrpení. Zalévá naše nitro beznadějí a pochybováním. I zrodí se v nás otázka: je možno nějak čelit osudu? Nebo je osud jakási slepá, nespravedlivá moc, která jednomu...
Datum 05/11/2011, 01:21 autor Erich Wendland
1170
2-buh-zalujeBible a její výklad ve světle Pravdy    2. Bůh žaluje     Spisovateli Poselství Grálu byla před lety položena otázka: »Před krátkou dobou jsem četl v jednom novinářském článku následující: »Probodnutí těla Kristova a jeho přibití na kříž bylo...

 

Následující slovo nepřináší nové náboženství, ale chce být pochodní pro všechny vážné posluchače nebo čtenáře, aby tím našli pravou cestu, která je povede do vytoužených výšin.

Abdrushin

 

Prodej Poselství Grálu

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

 

Ve Světle Pravdy 

 

Doznívání

 

Odpovědi na otázky

 

Diskuze uživatelů na téma:

 

Jak jsem se dostal k Poselství Grálu

 

 

Nové komentáře