Cudnost

Cudnost je pojem, který byl pozemskými lidmi tak neuvěřitelně zúžen, že ze skutečného významu nezůstalo vůbec nic, byl dokonce zavlečen na falešnou dráhu, což muselo mít za přirozený následek, že toto zkřivení přineslo mnohým lidem zbytečný útlak, a dokonce velmi často také nevýslovné utrpení.

Ptejte se, kde chcete, co je cudnost, všude obdržíte jako odpověď vysvětlení, že je to pojem pro tělesnou nedotknutelnost v nějaké formě, každopádně vrcholící pro pozemské lidi v tomto jejich názoru.

To celkově svědčí o malicherném smýšlení lidí, kteří se podřídili rozumu, který sám vytyčuje hranice všeho pozemského, poněvadž nemůže dosáhnout dál se svými schopnostmi, které jsou zrozeny z pozemského.

Jak snadné by bylo člověku, aby platil za cudného a opatřil si v tom určitou pověst, zatímco by se slunil v ješitném sebeoslavování. Avšak nedošel tím ani o krok vzhůru na cestě ke světlým zahradám, které jako ráj jsou blaženým konečným cílem lidského ducha.

Pozemskému člověku nic neprospěje, když udrží hrubohmotné tělo nedotčené, a poskvrní svého ducha, který pak nemůže nikdy překročit práh, jenž vede vzhůru od jednoho stupně ke druhému.

Cudnost je jiná, než si lidé myslí, mnohem obsáhlejší, větší, nepožaduje stavění se proti přírodě; neboť to by bylo proviněním proti v Božím stvoření zachvívajícím se zákonům, což nemůže zůstat bez škodlivých následků.

Cudnost je pozemský pojem pro čistotu, která je Božská. Je to pro každého lidského ducha úsilí ke hrubohmotnému projevu tušení odlesku Božské samozřejmosti. Čistota je Božská, cudnost její napodobení lidským duchem, tedy duchovní obraz, který může a má být viditelný v pozemském konání.

To musí stačit pro zralého lidského ducha jako základní zákon, aby cudnost naplnil. Avšak jen na zemi je člověk nakloněn pod tlakem mnohých vlastních přání sám sobě si předstírat něco, co ve skutečnosti v něm vůbec neexistuje, jen aby dosáhl splnění svých přání.

Sobectví nastupuje vedouc na špici a omamuje skutečně čisté chtění! Člověk si to sám nikdy nepřizná, nýbrž se tím nechá klidně hnát. Když už vůbec neví, co by si ještě jiného namluvil, nazývá velmi často jednoznačné úsilí po splnění pochybných vlastních přání řízením osudu, kterému se člověk musí odevzdat.

Proto potřebuje jako vodítko a jako oporu ještě jiné poukazy, které mu dají prožít a poznat, co v pravdě cudnost je, jaká spočívá ve vůli Boží, která nechce na zemi žádného oddělení od přírody.

V Božském je čistota úzce spojena s láskou! Proto člověk na zemi také nesmí: pokoušet se je oddělit, jestliže mu má z toho vzejít požehnání.

Avšak také láska je na zemi jen zlou znetvořeninou toho, čím skutečně je. Proto se také bez předcházející změny nemůže spojit se skutečným pojmem čistoty.

Dávám tím všem těm, kteří jsou usilovní k dosažení cudnosti, poukaz, který poskytuje oporu, jakou člověk na zemi potřebuje, aby žil tak, jak to spočívá v zákoně stvoření a jak je to proto také Bohu milé:

„Kdo vždy ve svém jednání myslí také na to, aby bližním, kteří mu důvěřují, nepřinášel škodu, nepodnikal nic, co je může později utiskovat, ten bude jednat vždy tak, že zůstane duchovně nezatížen, a proto ho lze nazvat skutečně cudným!“

Tato strohá slova, správně uchopená, mohou ochranně doprovázet člověka skrze celé stvoření a vést ho vzhůru do světlých zahrad, jeho skutečného domova. Tato slova jsou klíčem pro správné působení na zemi; neboť v nich spočívá pravá cudnost.

Syn Boží Ježíš vyjádřil zcela přesně totéž slovy:

„Miluj svého bližního jako sebe sama!“

Musíte se však chránit před tím, abyste upadli do starých lidských chyb a smysl slov opět okleštili a zčásti zkřivili tak, aby sloužila vašim vlastním účelům, vás uchlácholila při falešném jednání a pomáhala vaše bližní ukolébat do nepozornosti nebo je dokonce zcela zaslepit.

Přijměte tato slova tak, jak je v pravdě lze přijmout, ne jak se vám zdají pohodlná a jak se hodí pro vaše vlastní chtění. Pak jsou pro vás jako nejostřejší meč ve vaší ruce, se kterým můžete porazit veškeré temno, pokud jen chcete. Nechte je v sobě stát se správným způsobem živoucími, abyste děkovně splňujíce jako jásající vítězové chápali život na zemi!