92. Proč mnozí v Poselství Grálu nic nenalézají?

OTÁZKA: Jak je možné, že tak mnozí lidé nemohou v Poselství Grálu nic najít, zatímco mně je spolu s Biblí vším?

ODPOVĚĎ: To budou převážně sektáři, ne však v sobě ještě svobodní lidé. Kdo říká, že Poselství Grálu je lehké nebo že nenabízí nic nového, ten je nezná, nic z něj nenačerpal, i když je četl, zkrátka právě on je nepochopil. Bylo pro něj příliš těžké, a proto je shledává lehkým. Tím je vlastně řečeno všechno! Takový člověk se však může utěšovat tím, že Poselství také není určeno pro něj. Komu nic nedá, ten právě tím přijal to, co zasluhoval. To přece patří k třídění. Pozdější zkušenosti to zřetelně ukážou.