89. Antroposofie

OTÁZKA: Jde antroposofie správnou cestou? Mnozí z nich se chtějí přít o Poselství Grálu.

ODPOVĚĎ: Stoupenci každé sekty jsou přesvědčeni o její správnosti a zejména o své vlastní moudrosti. Oni čtou a poslouchají všechno ostatní jen v tomto jednostranném přesvědčení, již více tedy nehledají, a proto také nemohou nic najít. Stali se tím slepými a hluchými. Dokonce i nejčistší Pravdu budou považovat jen za úmyslnou nenávist a odmítnou ji, jakmile neodpovídá jejich vlastní moudrosti. Jsem proto rád, že takové otázky jako je vaše nepotřebuji zodpovídat, protože již nyní jsme vkročili do  doby, v níž každý člověk brzy sám na sobě prožije, zda kráčí správnou cestou, nebo zda se to jen domnívá, a odkud mu jedině může přijít pomoc. Tímto způsobem a nikoliv skrze slova budou odhaleni a zřítí se falešní proroci. Věříte kromě toho tomu, že by Steiner již nemusel odejít ze země před velkou těžkou dobou, kdyby byl „ten“, za kterého by ho jeho stoupenci chtěli rádi dosadit? Není snad těžké k uvážení, že právě tento „jediný“ je pozemsky nepostradatelný při vrcholných událostech, jako také všechno skutečně veliké! Zůstaňte tedy klidný, pozoruje ještě krátký čas. Brzy naleznete sám neklamný rozsudek. Také o antroposofii.

Nechte tedy lidi klidně se přít o Poselství Grálu. V zaslepeném hněvu chce najít mnohý horlivec dokonce i rozpory v Poselství, právě tam, kde se ukazuje nejvýrazněji nejlogičtější věcnost. Půjde-li však vážný čtenář k důvodům takových od protivníků označených rozporů, tak brzy uvidí, že tato tvrzení o rozporech byla jen odrazem neschopnosti porozumění u tohoto dotčeného útočníka nebo potvrzením toho, jak tento zabředl do nesmyslnosti vlastního názoru, od kterého ve vzdorovité zarputilosti nechce upustit. Tak odhalují se útoky při bližším pozorování jen jako potvrzení duchovní chudoby takovýchto lidí, kteří tím chtějí dát zazářit své moudrosti. Ve většině případů tito vůbec nemají přečtené celé Poselství, nýbrž na ně prostě štěkají, poté co jen letmým pohledem v jednotlivostech vyjádřili strach a starost o to, že by jejich doposud zmiňovaná velikost mohla utrpět škodu skrze někoho, který to ví lépe.

Někteří jdou v této směšnosti dokonce tak daleko, když chtějí tvrdit, že Poselství neobsahuje vůbec nic nového. Nuže, na to není nutná žádná odpověď. Myslím, že právě toto tvrzení nese v sobě již správné posouzení dotyčného, které nechává poznat, že ho zcela opustila každá možnost chápání a že na skutečný obsah Poselství ve své schopnosti přijímat vůbec nestačí. Ti mají klidně dál náležet lehkovážnějším společnostem.

Avšak žádný útok jim neprospěje, žádný výsměch, žádný posměch, … oni všichni budou pohřbeni pod troskami své falešné vědychtivosti a ke svému štěstí budou rychle zapomenuti, zatímco Poselství přetrvá.