83. Redaktoři denního tisku

OTÁZKA: Kdy konečně přestanou redaktoři různého denního tisku otravovat čtenáře se svým bezdůvodným posměchem a vtipkováním o poukazech na vážnost přicházející doby a nadcházejících katastrof?

ODPOVĚĎ: Jak se může někdo rozzlobit nad tak nic neříkajícími poznámkami redakcí? Tyto si tak zvykly na rozpory ve věcech, kterým nemohou rozumět, že by zřejmě také ještě dokončily posměšnou poznámku, kdyby se na ně řítily zdi jejich místnosti, jen aby nakonec nemusely připustit, jaké neštěstí tím přivodily pro mnohého člověka, který by mohl své nitro jinak nastavit a v mnohém by mohl také jinak předvídat. Obávám se jen, že k tomu velmi brzy dostanou příležitost a potom snad od svých čtenářů v prvotním hněvu a zoufalství přijmou tu nevítanou odměnu, která takovému zkázonosnému chování také náleží. Ostatně by se lidí s takovýmito důkazy nejbeznadějnější omezenosti již více nemělo dbát. Neboť je v počátku nová doba, ve které se prázdní tlachalové nebudou moci již více uplatnit. —