76. Vztah Poselství Grálu k jiným naukám

OTÁZKA: Nechce přinést Abdruschin také vysvětlení o tom, jak lze vzájemně srovnat různé pojmy jiných učení jako například indických nauk, okultistů, spiritistů atd. s jeho pojmy, jako je jemnohmotnost a jiné? Jistě by tak mnohý mohl snáze pochopit ten správný pojem.

ODPOVĚĎ: To se nestane. Poselství Grálu stojí živě samo pro sebe! Kdo je chce pochopit, ten musí nejprve všechno dosavadní nechat za sebou, bez výjimky. Jen tak naučí se správně rozumět. A pak dokáže sám všechno přehlédnout tak jasně, že může z Poselství Grálu také to dosavadní prozářit, čímž uvidí, co z toho je pravdivé a co k tomu bylo domyšlené lidským smýšlením. Musí se tedy nejprve v sobě nově narodit, aby nezatížen starými pojmy mohl přijmout nové Poselství. Jen tato cesta je otevřená. Ze všeho starého odpadne při tom vše, co bylo nepravé, a jen všechno pravé zůstane. Každý pokus o srovnání se musí rozbít na živoucnosti Slova tohoto Poselství Grálu, které je silnější než skrze lidské smýšlení zkalené nyní stávající. Ono je však dokonale jednotné s tím Slovem, které přinesl Syn Boží, Ježíš z Nazaretu.