74. Buddha

OTÁZKA: Je Buddha Božím Vyslancem?

ODPOVĚĎ: Ne. Nebyl žádným Vyslancem, ani stvořeným, nýbrž pouze vyvinutým. Dokázal se však odvrátit od falešně jdoucího lidstva a rovněž se neučinil jako ostatní otrokem rozumu. Odtrhl se od toho a mohl z tohoto důvodu kráčet ve vlastním vývoji svého ducha normální, pro lidstvo všeobecně chtěnou cestou. Pozemský rozum nedokázal ho dále svírat ve své silné hrubohmotně vázané omezenosti. Tím mohl dojít ve vývoji až k prahu duchovní říše.

Bylo jen zcela přirozeným důsledkem, že ostatní lidstvo ve svém omezení ho pak považovalo za něco vyššího, stojícího mimo ně. Jeho v dalším, normálním vývoji vzniklé vědění muselo přece dát spatřit ohromný rozdíl mezi ním a jeho bližními. —

Buddha tedy šel normální cestou pozemských lidí. Hodnotit však jeho učení, podání jeho vědění výše než poselství pravého Božího Vyslance, Ježíše z Nazaretu, nebo je také jen stavět vedle něj, je pouze znamením absolutní nevědomosti, jasným výrazem všeobecně panujícího smutného omezení schopnosti chápat, na což nyní celé lidstvo trpí a od kterého se právě Buddha kdysi skrze odvrácení násilně odtrhl, aby zvolil normální cestu duchovního vývoje, kterou mu stvoření zřetelně ukazovalo. Jeho příklad však nebyl jeho stoupenci jako obvykle pochopen v tom smyslu, jak to činil a jak tomu chtěl.

Nemá také žádného účelu se o tom dál šířit. Vlastní skutečnost, že i takoví, kteří měli příležitost poznat poselství samotného Syna Božího, se přesto obrátili k buddhismu, je dostatečně smutná, aby zřetelně označila neschopnost chápání takovýchto lidských duchů a poukázala na to, že nechápou Boží poselství! A proto také nejsou schopni přijmout má vysvětlení a pokyny.

Je přirozeným předpokladem, že vysoká moudrost ve své jednoduchosti chce být v Božím poselství „nalezena“, na což nejvyšší Vyslanec přece sám zřetelně poukazoval slovy: „hledejte, tak budete nalézat!“ Z toho jasně vyplývá, že nebude nalézat ten, kdo nedovede vážně hledat.

Evropským stoupencům učení Buddhy však nebylo očividně možné správně hledat ve slovech Božího Vyslance, protože jeho poselství přichází z výše, ze které lze přijímat jen se zcela zvláštním, skutečně pokorným postojem. Je také vysvětlitelné, že usměvavě přecházejí přes něco, čemu nerozumějí. Pro omezené vlastnosti jejich ducha je to opět usvědčující, že mohou hledat a nalézat jen v tom, co zvěstuje vyvinutý, který stojí mnohem níže než Boží Vyslanec!

Dokáží objevovat hodnoty jen v nižším, protože tyto stojí blíže jejich omezení. Pro vyšší jim schází možnost pochopení. U nich proto nepomůže ani žádné dohadování a vysvětlování; neboť to přece nemůžou nikdy pochopit. V Buddhově učení je pohyb zdola nahoru a má svou úzkou určitou hranici. Na ní, když nakonec nemohl dál, ustanovil nirvánu! Otevřené přiznání své další duchovní neschopnosti. V poselství Božího Vyslance je však pohyb shora dolů a neohraničený! Je proto lidskému duchu nezvyklý. Musí se k možnosti pochopení více snažit. Buddhovo učení není proto také žádným poselstvím, nýbrž jen poznáním! Jakož i u teosofů a u Mohameda.

To označuje také přirozeným způsobem duchovní stupeň příslušných stoupenců, jejich ve svém zúžení tak podmíněnou možnost chápání. K tomu ještě přistupuje určitý fanatismus, který je rovněž neklamnou známkou jen omezeného, částečného vědění, a právě tento fanatismus ještě více zužuje obzor duchovní schopnosti přijímat, zatemňuje dokonce také často všechno ostatní a přináší groteskní účinky.

Kdo to všechno klidně pozoruje a jde až na dno, musí již sám na tyto důsledky přijít. Jako výchozí bod najde pak vždy buď duchovní omezenost a s tím spojenou neschopnost chápání, řekněme neschopnost opravdového hledání, nebo však v protikladu k tomu duchovní svobodu, která se udržuje se stupňující schopností přijímání a vzestupu, nestísněna od lidského zla nadvlády rozumu.

Na těchto obou základních kamenech může pak s lehkostí prozkoumat a poznat falešnou nebo pravou výstavbu. Hlavní věcí při tom přirozeně je, že také sondu správně položil, zcela věcně, neosobně, nezaujatě.