73. Sekty a jejich působení

Otázky o různých sektách, jako například o „Svazu bojovníků za víru a pravdu“, jakož i o „Bílé lóži“ a ostatních, nebudu zodpovídat, protože již není žádný čas na vedlejší věci, které pro skutečné štěstí a blaho lidstva a pro očekávané veliké události zůstávají zcela bezvýznamné. Pozornost může být věnována jen důležitým záležitostem, které při vážnosti nadcházející doby pak spolupomáhajíce zůstanou zachovány jako určující hodnoty, k čemuž nelze počítat většinu dnešního úsilí, protože nebude moci přetrvat ani začátek; neboť bude bezohledně odklizeno se vším nepravým. Není více zapotřebí se o tom šířit. Všichni tazatelé naleznou ve světových událostech odpověď, kterou nečekali, která však hovoří zřetelněji než slova!

_______

Jestliže některé snahy přijaly nové myšlenky mého Poselství Grálu a řadu let se snaží zpracovat je svým způsobem jako „vlastní“, tak poukazuji jen na to, že první sešity mých přednášek byly zveřejněny již v roce 1923, tedy před pěti lety, a právě ve městě, ze kterého píšete a měly mnoho čtenářů. To vám všelicos vysvětlí. Mnozí se přece rádi chlubí cizím peřím. Nechme jim to potěšení; neboť to nemá dlouhého trvání. Kniha „Ve Světle Pravdy“ je přece sbírkou již dříve uveřejněných přednášek.