69. Krišnamurti

OTÁZKA: Krišnamurti byl s velkým úsilím představen jako světový učitel. Je Synem Člověka? Nebo ten bude teprve zrozen? Proč Abdruschin vytrvale mlčí právě o tomto bodu, který je přece nyní ve všech zemích podporován bohatými prostředky, skrze dlouhé články v novinách, skrze přednášky, a dokonce i skrze kina. Kam se pohlédne, vnucuje se to v nějaké formě. Nechce Abdruschin mnohým lidem, kteří jeho Slovo s přesvědčením přijali, ukázat také v tomto směru správnou cestu? Má být jeho mlčení souhlasem? Co říká k tak nápadným snahám teosofů pro Krišnamurtiho?

ODPOVĚĎ: Nic! Blízká budoucnost sama od sebe přinese odpověď; neboť jest dán jen jeden světový učitel, který však není Krišnamurti! Také Syn Člověka se teprve nezrodí, nýbrž je již dlouho mezi lidmi, jak tak mnozí náboženští zvěstovatelé již správně pocítili.

Avšak nastávající tvrdý čas, ve kterém zůstane pro duchovní a pozemskou nouzi jako jediný, kdo skutečně může pomoci mezi všemi falešnými proroky a vůdci, je mnohem bližší, než jak se dokonce i dnes domnívají ti lidé, kteří jsou označováni za nejpesimističtější fantasty. Nemůže být tedy více žádným dítětem ani se teprve nenarodí. To by bylo příliš pozdě pro včasnou pomoc.

On jen klidně vyčkává dobu splnění svého poslání, protože by se mu dnes přece vysmáli a mnohými kruhy by byl nenáviděn neméně než kdysi Syn Boží.

Proč by se měl sám dávat předčasně poznat, jestliže Boží vůle sama pro něj urovná cestu takovým způsobem, že se mezi zatvrzelými bude o jeho pomoc prosit? Nepotřebuje se účastnit nějakých závodů, jejichž cíl je jedině jeho! Nikdo kromě něj ho nedosáhne. Kdo ze skutečně vážně hledajících si může pak představit, že by se tento Syn Člověka nyní postavil do jedné řady s mnohými nebo také jen vedle těch, kteří se nechávají nazývat vůdci! Nepřipadalo by jim to směšné? On se neuchází o přízeň lidí, nebude také bojovat s církvemi; neboť toho vůbec nemá zapotřebí; protože Boží vůle mu lidstvo tentokrát jako bičované požene do náruče!

Jeho klidné vyčkávání je tím nejstrašnějším, co se může lidstvu stát!

Avšak jinak si to již nezaslouží. Stane se mu tak, jak si to samo připravilo. Proto vyčkávejte trpělivě také vy, dokud se čas nenaplní.

Čím dále bude přicházející nouze kráčet kupředu, tím častější bude volání po Synu Člověka, po jediném pomocníku v nouzi. Stále mocněji bude se probouzet touha po něm, až nakonec v nejvyšším zoufalství pozná ho umírající Německo a dojde jeho pomoci. Pokud se tak nestane, zůstane jen zánik a jiní povolaní povstanou pak na místě těch, co selhali, takže vedení ke vzestupu lidstva může nakonec ještě připadnout jinému národu, který se tohoto vůdce přidrží; neboť jen na něm závisí úspěch, ne však na lidech, protože jejich úkol, jejich povolání spočívá pouze v poznání tohoto vůdce! A k tomu jsou schopnosti německého ducha nejvhodnější.

Ještě velice rychle podle lidského cítění spoluprožijete celou hořkost drsné vážnosti tohoto zhroucení lidského bludu. — Ještě o tom tedy prozatím mlčme. Ještě nenastal čas o tom mluvit.