63. Přitažlivost stejnorodého

OTÁZKA: Abdruschin hovoří o světovém zákoně přitažlivosti stejného druhu. Jak je potom možné, že se extrémy dotýkají, zatímco stejnorodé póly odpuzují. Všude, také u lidí, to lze pozorovat. Dobré ženy nemají zpravidla právě zvláštní muže, zatímco dobří muži mají často nápadně špatné ženy, a tak dále. Takových příkladů lze uvést mnoho.

ODPOVĚĎ: Jestliže hovořím o světovém zákoně přitažlivé síly stejného druhu, tak se při tom nejedná o malé části druhů, jaké jsou uvedeny v otázce. Pokud chcete mluvit o stejnorodosti ve světovém zákoně, tak musíte mít nejprve jasno v tom, co vůbec druh je! Například pozitivní elektřina, jakož i špatná žena nebo muž ještě dlouho nejsou žádným druhem pro sebe, jaký přichází k uplatnění ve světovém zákoně. Pozitivní a negativní části se společně semknou, protože ještě s mnoha jinými částmi mohou teprve vytvořit druh, který pak přitažlivou silou působí na stejně uzavřené druhy. Mimo to je společné semknutí různých částí druhu přímým důsledkem zákona přitažlivé síly stejného druhu, která vynucuje, aby se k úplnému druhu náležející části našly a musely se společně semknout. K těmto věcem později ještě beztak dojdu, čím více se budeme blížit nám pozemsky viditelným dějům.