61. Oznámení, případně hovory o knihách (Oznámení nakladatelství)

Na různé dotazy od čtenářů, proč nakladatelství nepůsobí častějšími sděleními pro rychlejší šíření Poselství Grálu, protože ohledně toho dochází jistě přece mnoho nadšených dopisů, rovněž skrze šíření hovorů o knihách, má být zde pro jednoduchost odpovězeno:

Dopisy těch čtenářů, kteří chápou Abdruschinovo Poselství Grálu, jsou směřovány vždy na Abdruschina samotného a tak z celého srdce přicházejíc, bylo by zneuctěním nejušlechtilejšího cítění použít z nich i jen jednu větu pro účely šíření. Tento jásot probouzejících se a osvobozených duchů nepatří ve své nedotknutelné čistotě do rozumové činnosti nějaké kanceláře k obchodnímu použití. —

Rozhovory o Abdruschinových přednáškách nakladatelství v zásadě odmítá; neboť přednášky jsou natolik svérázné, že něco dají a řeknou jen těm, kteří jsou schopni se skutečně otevřít, ne však těm, kteří se jen domnívají, že se mohou otevřít. Slova vyžadují celého člověka, nebo ho odmítnou.

Brát se jen tak „blahosklonně“ se nedají. Bylo by to urážkou vážného obsahu. Tomu porozumí každý jednotlivec, který pochopil obsah. Jiní to však při nejlepší vůli nedovedou. Abdruschinova slova kladou nároky na „ducha“ čtenáře a posluchače, jehož rozum nemůže postačovat k prožití obsahu, i kdyby byl sebevětší. A tak je to chtěno! V tom spočívá již síla neúprosného třídění.

Kolik by však asi bylo hovořících o knihách, kteří by byli schopni nebo ochotni poslouchat a číst duchem?

Představte si knihu v rukách, jejíž majitel ji letmo projde, a proto také nemůže do ní vniknout! Nebo který je nějakým způsobem dogmaticky omezen, který se snad snaží se svým dosavadním věděním vyslat sondu k živému jádru přednášek. Co by z toho asi muselo vyjít!

Tázající ví, jaká hodnota je v tom obsažena, ví však také, že ona chce být nalezena a k prospěchu mnohých také nalezena být musí! To však nemůže každý.

Kromě toho se přece ani nakladatelství, ani jeho vážní čtenáři nechtějí zapojit do nějakého závodu favoritů. Nepotřebujeme to.

Z tohoto důvodu se vyhýbáme této nabízené cestě. Vážné spisy se v pravý čas přiblíží a budou umět také navázat navzdory této zde udržované zdrženlivosti. —