60. Kristus a reinkarnace

OTÁZKA: Jak to, že Kristus nikdy neřekl něco o opětovných inkarnacích? Nemluvil také nikdy o Svatém Grálu.

ODPOVĚĎ: Kristus říkal jen všechno to, co lidé za jeho času museli vědět, aby mohli duchovně stoupat, nic víc. Dnes však lidé musí mít podrobné vysvětlení, protože se přece ukázali jako neschopní pochopit hloubku jednoduchosti Kristem daných podobenství a obrazů. Kromě toho však byla poslední večeře na konci jeho pozemského času úkonem Grálu. Avšak tato vysvětlení jdou mnohem dál, než je nyní nutné. Co lidé dnes potřebují ke svému vzestupu, to obdrželi. Kdo chce vědět ještě více, ten nepoznal doposud řečené, tomu by ani další nepomohlo. — —