59. Může být vyléčen člověk posedlý démonem?

OTÁZKA: Může být vyléčen člověk posedlý démonem?

ODPOVĚĎ: Člověk vůbec nemůže být „posedlý“ démonem! To nejde již ze zcela přirozených důvodů; neboť jádro člověka je duch, démon však bytost, kdysi neškodná, avšak skrze chtění lidského ducha vypěstovaná v démona. A protože duch je ve své podstatě vyšší než bytost, tak bytost není schopna ducha utlačit, ani ne občas, což je při posedlosti nutné. Člověk však může být démonicky ovlivněn! To je veliký rozdíl; neboť k ovlivnění patří chtěná vnitřní povolnost dotyčného člověka, ať už vyvolaná skrze jeho jednání, tedy postupem působícím zvenku dovnitř, nebo skrze jeho vlastní chtění, nějaký sklon, který si osvojil, tedy učinil ho svou vlastností. V tomto případě otevírá se nejprve vnitřně tomuto špatnému vlivu a působí pak ovlivněně navenek.

Démonicky ovlivněn tedy nemůže být bez vlastního chtění. Z tohoto důvodu je také uzdravení nebo pomoc velmi ztížena. Tento stav je také velmi nebezpečný pro člověka samotného a pro jeho okolí, protože působí vypočítavěji, úskočněji a jedná dokonale vědomě.

Ten kdo je posedlý je však občas nebo trvale „posednutý“ zlým, nízkým, tedy temným lidským duchem z onoho světa. To znamená, že vlastní duch v něm je během posednutí zatlačen stranou a ochromen, zatímco vetřelec přebírá vlastnictví těla a jeho mozkových funkcí, i když jen zčásti. Denní mozek však zcela. Toto utlačení může nastat, protože zlovolný je také duch, tedy ne bytost, avšak stále znovu také jen tam, kde k tomu byla dána opora od vlastního ducha. To může nastat rozličným způsobem. Buď skrze velikou ochablost, tedy ospalostí vlastního ducha, nebo zahráváním si s takzvanými bytostmi onoho světa, jako je posouvání stolku atd., jakož skrze množství jiných událostí, jako je úlek, strach, úzkost, jejichž stav na krátký okamžik ochromí sílu vlastního ducha.

Také v tom je však opět tak mnoho variant průběhu, že se to nemůže zodpovědět schematicky nebo jen letmo. Musel bych o tom napsat zvláštní přednášku, a dnes přináším jen hrubé základní rysy, které o tom tazateli mohou dát správný obraz.

Posedlost je lehce a rychle léčitelná. Přirozeně ne spiritisty a duchovními, ne zaklínáním a vším podobným, ani ne těmi, kdo znají jen zlomky, to vše ve stvoření neznamená nic —, nýbrž to musí spočívat v síle k tomu povolaného, která je daleko silnější než u všech při tom v úvahu přicházejících zlých duchů, kteří často vládnou obrovskou energií. Avšak jak tito zlí dostávají z temnot příliv síly, tak dostává ke své síle před činem čistý duch v čisté víře síly ze světle čistého v prosté modlitbě. —

Posedlost lze tedy léčit rychle, ovlivněnost mnohem obtížněji. Lze tedy s jistotou přijmout, že velmi mnozí lidé v ústavech pro choromyslné jsou jen posedlí, ne však nemocní. Přirozeně se při tom časem tělesně zhroutí; neboť tělo není schopno tento duchovní přetlak trvale vydržet. —