58. Kdo byla duše záhady z Konnersreuthu?

OTÁZKA: Jestliže Abdruschin s takovou jistotou objasňuje záhadu z Konnersreuthu jako ve Volání sešit 3 a 4, tak by mohl také říci, kdo tato duše kdysi byla? Z čeho vyplývá její karma?

ODPOVĚĎ: Samozřejmě. Že jsem o tom mlčel, spočívá pouze v tom, že jsem zůstal při věcném vysvětlení a nevnáším tam nic osobního. Dotýkám se při tom jen toho, co je bezpodmínečně nutné k objasnění veřejných otázek. —