57. Je Abdruschin věštec?

OTÁZKA: Je Abdruschin věštec nebo čerpá z cizích pramenů?

ODPOVĚĎ: Přestože je tato otázka čistě osobní, tedy je to zvědavost a vědění o tom nemůže absolutně nijak prospět k duchovnímu vzestupu, chci výjimečně na to odpovědět. Nejsem žádný věštec ve známém smyslu, rovněž však nečerpám z cizích pramenů. Obojího nemám zapotřebí. Také si z žádné strany nevypůjčuji, jak se tak mnozí domnívají. Není to žádné shromažďování z jiných hnutí. Jestliže nacházíte příbuzné tóny v různých starých a nových směrech, tak děje se tak pouze proto, že nesou v sobě zrnka Pravdy. Ta musí přece všude zůstat nezměněná, a proto se nacházejí také v mých přednáškách. Čerpám sám, a nic nesestavuji! Kdo se s tím nemůže spokojit, ten by také neporozuměl, pokud bych chtěl toho vysvětlit ještě více. Chci, aby bylo Slovo zkoumáno a přijímáno do sebe tak dalece, jak to jen lze; neboť bez vlastního přesvědčení každého jednotlivce nemá pro něj vůbec žádnou hodnotu. Přesvědčení však nesmí být kvůli tomu, kdo Slovo přináší, nýbrž musí přicházet z vnitřního souhlasu s řečeným! To jsem uvedl výslovně již na začátku mých přednášek, ba ještě více, vyžaduji to. A při tom jsou takové otázky zbytečné. Kdo přesto při čtení toto čerpání nevycítil již sám, ten také Poselství ještě zcela nepochopil. —