50. Vlastní stvoření a hmotný svět

OTÁZKA: Po studiu Poselství Grálu jsem dospěl při svých úvahách k tomu, že za vlastní stvoření lze považovat hmotný svět. Lze proti tomu něco namítnout?

ODPOVĚĎ: Všechno! Neboť takový názor je falešný a není vzat z Poselství Grálu. Beztak v dalších Listech Grálu pozvolna pronikneme vždy hlouběji do dosavadních tajemství stvoření a při tom se musí také vždy mnohonásobně rozčlenit, oddělit, přičemž přijde přirozeně také vždy více a více odstupnění, která nemohou být dána při prvním velkém přehledu.

Chci tedy předběžně na tuto otázku alespoň uvést, že vlastní stvoření je jen duchovní říše, tedy ráj. Všechno ostatní jsou důsledky, stále slabšími se stávající napodobeniny. Tak je například přímým dílem Boží vůle, tedy Ducha Svatého, jen duchovní říše, která však v sobě nese všechno, aby samočinně se silou v duchovnu spočívající působila dále, skrze v ráji přebývající věčné duchovní lidi, prastvořené, tedy přímo stvořené, kteří se tím stávají prostředníky pro vznik dalších stvoření. Všechno mimo duchovní říši ve stvoření není tedy vytvořeno Boží vůlí přímo, nýbrž už jen nepřímo, to znamená, jeho silou vloženou do duchovna prostřednictvím prastvořených.

Lidé, kteří mi již často říkali: „Já přece chci být dobrý. Jestliže nejsem, tak to není moje chyba. Proč mne Bůh nestvořil tak, abych mohl být jen dobrý“, budou v tom vidět, jak nesprávná je tato jejich myšlenka.