46. Měnící se pohlaví při znovuzrození

OTÁZKA: Je možné, aby lidská duše mohla při opětovné inkarnaci žít jednou jako muž, jindy jako žena?

ODPOVĚĎ: Inkarnace duše se ohledně pohlaví řídí podle jejích vlastností. Změní-li se u nějaké duše vlastnosti takovým způsobem, že mužské se změní a pozvolna se stále víc přiklání k ženskému druhu nebo naopak, tak se přirozeně také stane, že sama o sobě bezpohlavní duše, která je zatížena jen vlastnostmi, je inkarnována jednou jako muž, jindy jako žena. Pozemské pohlaví je vedlejší, protože přece slouží jen jako schrána k rozmnožování a pro další vývoj nebo vyžití vlastností duše.