38. Katastrofy

OTÁZKA: Bylo mi sděleno, že Abdrushin měl říct, že se Anglie ještě tohoto roku zčásti potopí. Proč ve svých přednáškách o těchto věcech nic neříká?

ODPOVĚĎ: Kdo vám oznámil takovéto věci, jako by byly skutečně řečeny ode mne, ten je lhář. Sleduje snad zcela určitý cíl, snaží se mne tím nějakým způsobem poškodit. Setkávejte se s takovými hlasateli v budoucnosti jen s velkou opatrností. Nejlepší je pak přímá otázka u mne. Povstávají mnozí lidé, kteří se hněvají nad mými slovy, protože jsou jim z různých důvodů nepohodlná. Tu budou se snažit o tak mnohé, aby jejich přesvědčivou sílu skrze cokoliv oslabili.

Velmi často jsem v čistě soukromých hovorech tázán na své mínění o mnohých veřejných oznámeních přicházejících událostí, vydávaných od astrologů. Mezi jinými bylo také u některých z nich poukazováno na celý nebo částečný zánik Anglie. Když jsem byl tázán, poukazoval jsem vždy s plným přesvědčením na to, že něco takového v tomto roce neočekávám! Tedy právě opak toho, co se tu rozšiřuje. Existují žel lidé, kteří obratně zavedou rozhovory, aby slyšeli mínění, které pak otočené a zkomolené roznášejí dál. Již před několika měsíci jsem si předsevzal, že o takových, mým přednáškám přece zcela vzdálených věcech nebudu vůbec nic říkat, ani v nejintimnějších soukromých rozhovorech; neboť nejsem žádný věštec. Pokud lidé vnitřně dojdou ke správnému poznání, což je účelem mých přednášek, tak to všechno nepotřebují a mohou klidně jít vstříc všem přicházejícím událostem. Nechtějí-li se však v sobě probudit, tak jim také všechno ostatní vědění nijak neprospěje. Avšak ještě krátce, aby se falešným zprávám alespoň ulomil hrot: „Já neočekávám pro tento rok takovou katastrofu!“ Nebudu říkat na otázky ani u jiných událostí již nikdy své přesvědčení, lhostejno, zda bych se o tom vyjádřit mohl. Vynoří-li se o tom nějaké pověsti, tak je to falešné. Mám něco jiného na práci, něco mnohem důležitějšího; neboť vnitřní probuzení je pro lidstvo nutnější než všechno ostatní, mnohem cennější než vědění o přicházejících událostech. Vy to právě nyní potřebujete ze zcela určitých důvodů ještě mnohem nutněji než všechno ostatní.