28. Znak nakladatelství

Znak nakladatelství na knihách a sešitech je pro mnohé čtenáře záhadou a vzbuzuje touhu znát jeho význam. Nevědoucí nebo zlomyslní pokoušejí se dokonce pro to nalézt zajisté opravdu zvláštní výklad tím, že hada chtějí postavit jako důkaz toho, že se svými přednáškami nevědomě pracuji pro temnoty, tedy zlé a špatné. Had je při tom myšlen jako symbol veškerého zla.

Nuže, něco takového lze předložit snad jen zcela nevědomým a nemyslícím. Kdo má jen nějaké vlastní vzdělání, bude vědět, že had, který se kouše do ocasu, symbolizuje také ještě zcela něco jiného a opačného, jako například pojem nekonečnosti. To A a kruh s hadem by tedy mohly docela dobře znamenat, že Abdrushinovy studie se snaží zkoumat nekonečnost nebo jeho přednášky se zabývají ději v nekonečnosti. Avšak rovněž se dá říci, že had nemá zobrazovat pojem nekonečnosti, nýbrž O, takže znak nakladatelství znamená: Nakladatelství se snaží zprostředkovat vše, co může být alfou a omegou duchovního vědění, co tedy leží mezi počátkem a koncem. To je také chtěným smyslem znaku.