12. Přiblížení se k řádu

OTÁZKA: Jak se mohu přiblížit „Grálu“?

ODPOVĚĎ:
a) Stále znovu přicházejí otázky na to, jak lze blíže dojít k možnému přijetí do řádu Grálu, nebo prosby o bližší vysvětlení řádu. Proto má být o tom znovu podrobněji pojednáno.

K vysvětlení poslouží především to, že řád nelze posuzovat v běžném smyslu. Označení „řád“ nelze vlastně vůbec použít, protože se při tom jedná pouze o jednoho vůdce, který přináší učení Grálu, pak o jeho pomocníky, jakož i jeho učedníky.

Kromě těch přicházejí novici. To jsou učící se, kteří hledají blízkost vůdce a chtějí spolupůsobit na oživení ideálních cílů. Pak jsou ještě stoupenci, kteří bydlí roztroušeni v mnohých zemích, avšak v duchu jsou s vůdcem spojeni. Ti všichni tvoří četné společenství.

Přijetí v běžném smyslu se vůbec nekoná; neboť při tom může přicházet v úvahu jen takový člověk, který k tomu obdrží volání. A toto volání není pozemské. Před zrozením vyvolený, vycítí je sám v sobě v pravou hodinu, ve které musí dosáhnout také příslušné pro něj nutné zralosti skrze dosavadní prožití. Ať už je kdekoliv, lhostejno, ve které zemi, kterém světadíle, dostane příležitost, moci se přiblížit. Musí to pak nastat dobrovolně, z vlastní, vnitřní touhy, bez jakéhokoliv ovlivnění, jinak by to pro něj nemělo žádnou hodnotu. Pokud on sám nejprve o to neprosí, nebylo by mu nikdy něco řečeno. Při všem platí jen duchovní hodnota, duchovní posouzení všech věcí, kterým se nynější pozemské pojmy často velice staví na odpor, tedy sotva by tomu mohlo být rozuměno takovými lidmi, kteří jsou příliš zatíženi pozemskými názory.

Lidé se mají spokojit se zkoumáním učení Grálu, přemýšlením o něm a hledět, zda svým vnitřním cítěním v něm spatřují Pravdu, či nikoliv. To je pro ně osobně přece hlavní věc a také to jediné, z čeho mohou mít prospěch. Jestliže skutečně vážně zkoumají, potřebují jen „Slovo“ samotné, nic jiného. Pro takové, kteří to nedovedou, učení není! Oni mají zůstat klidně od něj vzdáleni; neboť nejsou žádáni, aby se toho účastnili. Ti však, kteří skutečně vážně hledají Boží Slovo, naleznou, co a kdo v něm k nim promlouvá. Nepotřebují žádné další otázky. Tak oddělí se již předem plevy od pšenice.

b) Tím jsou také současně zodpovězeny všechny otázky, které byly pokládány ohledně „nákupu“. Nákup je prostě nemožný. Může se proto stát, že miliardář musí zůstat stát před zavřenou branou, zatímco nejchudší z chudých vedle něj nalezne vstup, protože při tom ani peníze nepřichází v úvahu, ani nynější pozemské názory, společenské nebo státní předpisy nebo zákony; neboť posouzení sahá hlouběji. Je samozřejmé, že při tom případné scházející vnější nebo také duchovní vzdělání musí být za všech okolností dohoněno; neboť se nedá oddělit od vnitřního skutečného stavu zralosti.