8. Řád Grálu

OTÁZKA: Jak mohu dosáhnout přijetí do řádu „Grálu“?

ODPOVĚĎ: Stále znovu ze všech stran se opakující otázky ohledně připojení k řádu nebo přijetí vyžadují krátké vysvětlení v Listech Grálu, čímž se těm mnohým, kteří se dotazovali, dostane rovněž odpovědi.

Není možné jen tak beze všeho přiblížit se řádu, jako je tomu u spolků, sekt nebo jiných společenství obvyklé. „Grál“ se o členy neuchází. Těm, co žádají přijetí, je to dokonce mimořádně ztíženo, aby se mohli přiblížit. Nehledí se na počet příslušníků, nýbrž na vnitřní hodnoty, lhostejno, zda se již rozvinuly nebo ne. Jedině na to se hledí při přijetí mezi novice. S náklady není přijetí spojeno. Novic nenáleží ještě k řádu. Podle jeho duchovního vývoje to může trvat rok, také však desetiletí, než bude do řádu přijat. Přitom musí každý den očekávat, že bude opět zcela vyloučen, pokud během noviciátu nedosáhne zčásti poskytnutou mu pomocí oživení hodnot v něm spočívajících. Jinak však postupuje se stupněm svého vývoje.

Člověku zajímajícímu se o učení řádu má se dostat v jeho bydlišti nebo v nejbližším větším městě možnost se spojit se stoupenci našeho učení Grálu. V mnoha městech vytváří se skupiny vážných lidí, kteří tím usilují sami přijít do užšího styku s řádem, jsou s ním v bezprostřední korespondenci a občas přijmou návštěvu příslušníka Grálu, který v jejich kruzích promluví o různých pronikavých životních otázkách. Z těchto kruhů přicházejí pak časem novicové. To jsou ti, kteří vedle vnitřních hodnot nesou silnou touhu připojit se ještě blíže řádu nebo také v něm být činní. Přijetí s méně než ročním noviciátem je nemožné. Přitom nepřichází původní vyznání v úvahu; neboť řád posuzuje lidi pouze podle jejich vlastní hodnoty.

Řád sám je zcela nezávislý, nevybírá žádné příspěvky a ubírá se nedbaje častých společenství jen svou vlastní cestou.

Naštěstí je málo těch, kteří při svých dotazech chtějí vědět, jaké výhody jsou s přijetím splněny, nepřichází v úvahu ani pro spojení ani pro přijetí, protože otázka samotná již dokazuje, že jim schází vážná touha k vnitřnímu pokroku. Nemá být proto také poukazováno na výhody, které s sebou přináší již stoupenectví.