Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Přinese Abdrushin také výklad o umění dechu?

Odpověď:

Přijdu ve svých přednáškách i na umění dechu. Známé učení o tom jsou dobrá. A tisíce lidí prožilo již požehnání toho na sobě. Moje přednáška o tom má však přinésti hlubší vysvětlení. To, co zde dosud bylo, bude tím jen podpořeno, a ne zavrženo. Těm, kteří se tím zabývají nebo v tom hledají, budou ukázány nové cesty a dány možnosti, aby si byli plně vědomi skutečných pochodů při tom, které ještě dnes nejsou vůbec známy a tím lehčeji, rychleji a dále mohli pokračovati než dosud.

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz