Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

V novějších knihách je mnohokrát poukazováno na to, že jednou přijde doba Boho-lidí, dokonalých, ušlechtilých lidí. Je to doba tisícileté říše?

Odpověď:

Přijde doba nikoliv Boho-lidí, nýbrž doba Boho-člověka! Omyl zde opět spočívá v pokusu o zevšeobecnění osobního zaslíbení, dosud nepochopeného.

Nikdy nebude moci existovat Boho-člověk mimo jediného, který vyšel z Boha: Imanuel, Syn Člověka. Nejušlechtilejší lidé mohou býti z povahy věci v nejvyšší dokonalosti pouze lidmi ducha, nemohou se však státi Božskými.