Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Je soudce duchovně zbaven odpovědnosti, jestliže ve službě ze ctižádosti vyvíjí přílišnou horlivost a odsune stranou to, co je všeobecně uznáváno za lidskost v přesvědčení, že tím plní svou povinnost?

Odpověď:

Takovým by bylo lépe, kdyby se byli nikdy nenarodili. Chránící stěna „služba a povinnost“ pozemským úmrtím zmizí. Za všechna svá rozhodnutí a činy je čistě osobně zodpověden, tak jako každý jiný člověk. Pozemské falešné přesvědčení na tom nic nezmění. Toto přesvědčení je schopno klamati jenom jej samotného. Záleží vždy jen na tom, jak zastává svůj úřad. Musí vzíti za základ lásku; neboť jen v pravé lásce spočívá spravedlnost.

Prodej Poselství Grálu

 

Koupit knihu:

 

Nový český překlad necenzurovaného německého vydání z roku 1931 

nakladatelstviplamen.cz