Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Mají „Listy Grálu“ („Gralsblätter“) nějakou spojitost s některým ze stávajících řádů Grálu nebo s takovými sdruženími, která se jmenují podobně?

Odpověď:

„Listy Grálu“ („Gralsblätter“) nemají žádné spojení s kterýmkoliv známým řádem nebo spolkem. Ve své bezpodmínečné samostatnosti by také jakékoliv připojení odmítly.