Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Co je milost a v jakém je poměru ke spravedlnosti?

Odpověď:

V lidském smyslu je milost aktem libovůle, ve smyslu Božském tak není. Milost spočívá v samočinných zákonech stvoření, které nesou Boží vůli, jež je současně spravedlností. Zákony poskytují ve své spravedlnosti padlým lidským duchům možnost, aby odpykáním mohli opět stoupat.

Tyto účinky samočinných Božích zákonů ve stvoření nesou v sobě spravedlnost a lásku a jsou zároveň i milostí, kterou Bůh lidem nabízí.