Poselství Grálu od Abdrushina

Ve světle Pravdy

Otázka:

Existuje „prozřetelnost“ nebo vzniklo toto učení jen snahou ulehčit kolísavému lidstvu putování pozemským životem?

Odpověď:

Prozřetelnost není nic jiného než zpětné působení, na jehož přesně vyznačených drahách stojí pomocníci poskytující pomoc těm lidem, kteří jdou svou cestou správně. V tom spočívá též předurčenost pozemské cesty. Prozřetelnost jest vlastně pozdější účinek dřívějších rozhodnutí v prožívání. Avšak člověk, který krátkozrace chce věřit jen v jeden pozemský život, tyto pozdější účinky odpovídající zákonům stvoření nazývá z tohoto důvodu prozřetelností. Míní tím však vlastně působení ochotných pomocníků, stojících na těchto cestách pro dobro chtějící lidi. Proto se často mluví o „dobrotivé prozřetelnosti“.

Proto není vůbec nesprávné používat slovo „prozřetelnost“, pokud si o ní lidé neučiní nesprávný obraz. Ve skutečnosti jest však takzvaná prozřetelnost jen částí vlastního dění.